De Pieter Raat Stichting is dé zorg- en dienstverlener voor senioren
WONEN - ZORG - WELZIJN

Cliëntenraad

 

In naleving van de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) en het feit dat de raad van bestuur veel waarde hecht aan overleg en medezeggenschap met haar cliënten, heeft De Pieter Raat Stichting een cliëntenraad. De cliëntenraad vertegenwoordigt alle cliënten van De Pieter Raat Stichting en heeft tot taak de gemeenschappelijke belangen te behartigen en het welzijn te bevorderen. De cliëntenraad is er niet alleen om de bestuurder op de hoogte te houden van wat cliënten vinden. De bestuurder kan over bepaalde zaken geen besluit nemen, indien de cliëntenraad niet om advies gevraagd is. Hierbij valt te denken aan veranderingen van reglementen, het aangaan van een fusie, renovatie of een beleid rondom hulpmiddelen. Ook kan de cliëntenraad ongevraagd zijn mening geven over zaken. De cliëntenraad praat en denkt dus mee bij alle zaken die voor cliënten van belang zijn.

 

Samenstelling van de cliëntenraad

De cliëntenraad van De Pieter Raat Stichting bestaat uit een vertegenwoordiging van intra- en extramurale cliënten.

 

Intramuraal wordt vertegenwoordigt door:
mevrouw J. van der Weerd
mevrouw M. Mooij-van Baarsel

mevrouw I. Hoogland-Dudink

mevrouw M. van der Meer

 

Extramuraal wordt vertegenwoordigt door:
mevrouw T. Schouten (voorzitter)
mevrouw R. Smit-Klopper

de heer A. Dingerdis (penningmeester)

 

De cliëntenraad ondersteuner is mevrouw M. Bos.

 

Wilt u meer informatie? Heeft u ideeën, wensen of kritiek? Aarzel niet, maar neem contact met ons op.

Cliëntenraad De Pieter Raat Stichting
Dolomiet 2
1703 DX Heerhugowaard
072 576 7 200

clientenraad.dprs@gmail.com
Om een indruk te krijgen van de activiteiten van de cliëntenraad kunt u hier het jaarverslag 2016 bekijken of downloaden.