De Pieter Raat Stichting is dé zorg- en dienstverlener voor senioren
WONEN - ZORG - WELZIJN
Tekstgrootte
A
A
A
Inloggen op Pieterplein

Organigram

 

Voor het organigram klikt u hier. Let op: het document bestaat uit twee pagina’s.

 

Personeelssamenstelling WLZ-intramuraal

Bij De Pieter Raat Stichting zetten medewerkers zich dagelijks met hart en ziel in voor de zorg- en dienstverlening aan ouderen. Cliënten kunnen het leven leiden zoals zij dat graag willen met maximaal behoud van eigen regie en zelfredzaamheid. Onze professionals doen dit samen met de cliënt, zijn/haar netwerk en vrijwilligers.  De cliënten die in De Raatstede of in Hugo-Oord wonen hebben een indicatie voor de Wet Langdurige Zorg en een intensieve zorgvraag op het gebied van somatiek en/of psychogeriatrie. De beschikbaarheid van personeel, de ervaring en kennis- en opleidingsniveau worden continue afgestemd op de zorgvraag en op de visie. Er is veel aandacht voor extra scholing door o.a. klinische lessen en het opleiden van medewerkers naar een hoger deskundigheidsniveau. Daarnaast ontwikkelen medewerkers zich in specifieke aandachtsgebieden, zoals palliatieve zorg of Gespecialiseerd Psychogeriatrisch Verzorgenden.

 

Voor De Raatstede (101 cliënten) en Hugo-Oord (52 cliënten) ziet de personeelssamenstelling en het ziekteverzuim (d.d. mei 2017) er als volgt uit:

 

Zorg-welzijn
Zorgmedewerkers niveau 2: 12,38 fte
Zorgmedewerkers niveau 3: 50, 19 fte
Verpleegkundigen niveau 4/5: 3,01 fte (excl. Verpleegkundige bereikbaarheidsdienst)
Welzijnsmedewerkers niveau 3: 9,44 fte
Voedingsassistenten: 2,98 fte

 

Dienstverlening
Huishoudelijk medewerker: 10.48 fte
Medewerkers voeding/restaurant: 14.34 fte
Receptie: 2,61 fte
Technische Dienst: 1,66 fte

 

Ziekteverzuim
Organisatie-breed 3,27%

 

Aanvullend op deze personeelssamenstelling zijn leerlingen en vrijwilligers betrokken bij de zorg- en dienstverlening.

 

Voor overige gegevens: zie jaarverslag 2016