De Pieter Raat Stichting is dé zorg- en dienstverlener voor senioren
WONEN - ZORG - WELZIJN

Organisatie

De Pieter Raat Stichting biedt met ca. 300 medewerkers en 200 vrijwilligers o.a. thuiszorg en zorg in twee woonzorgcentra in Heerhugowaard.

 

De Pieter Raat Stichting wordt geleid door een (eenkoppig) Raad van Bestuur, ondersteund door het managementteam. De Raad van Bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. De Raad van Bestuur en de leden van het managementteam zijn gehuisvest in De Raatstede, Dolomiet 2 te Heerhugowaard.

 

Raad van Bestuur a.i.

Mevrouw M.N.  (Madelon) Sijsenaar

 

Raad van Toezicht
De heer H.K. (Henk) Oosterink, voorzitter
De heer W.P. (Willem) Zijlstra, vice voorzitter
Mevrouw A.M.H. (Heleen) Koning
De heer E.W. (Erwin) Drenth
De heer J.F.T. (Han) Quick

 

Managementteam

Mevrouw G. (Gerda) Kuiper, Manager Zorg

De heer A. (Adriaan) Dorenbos, Manager Facilitaire Dienst

Mevrouw M.L. (Margreet) Knol, Controller

Mevrouw C.M. (Ineke) Rensen, Manager Personeel, Organisatie en Opleidingen

Mevrouw S. Thijssen, Beleidsmedewerker

 

Voor een volledig overzicht van onze organisatie, verwijzen wij u naar het organigram.

 

Mantelzorgbeleid
Een goede relatie tussen de cliënt, de mantelzorger en de medewerker(s) is belangrijk. Hier kunt u lezen hoe De Pieter Raat Stichting dat ondersteunt.

 

Meerjarenbeleid
In dit document heeft De Pieter Raat Stichting beschreven welke richting zij op gaat de komende jaren.