De Pieter Raat Stichting is dé zorg- en dienstverlener voor senioren
WONEN - ZORG - WELZIJN

Palliatieve zorg

 

Als u in aanraking komt met een levensbedreigende aandoening komt er veel op u af. Ook dan is De Pieter Raat Stichting er graag voor u. Het doel van palliatieve zorg is niet de genezing, maar om een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven te bieden. De zorg is in dit geval gericht op het voorkomen en verlichten van het lijden. Er is hierbij niet alleen aandacht voor de lichamelijke klachten die u ervaart, maar ook voor uw psychische, sociale en/ of spirituele problemen die zich voor kunnen doen

 

Palliatieve zorg

In woonzorgcentrum Hugo-Oord beschikken wij over twee appartementen voor palliatief terminale zorg. Alleen wanneer u continue verpleegkundige zorg nodig heeft zal een opname niet mogelijk zijn en verwijzen wij u naar een hospice of ziekenhuis. Uw huisarts blijft eindverantwoordelijk voor de medische zorg. Deze kan zich laten adviseren door het consultteam van het Netwerk Palliatieve Zorg Noord Kennemerland (team van gespecialiseerde artsen en verpleegkundigen).

Het appartement waarin de zorg geboden wordt, bevindt zich op een afdeling van woonzorgcentrum Hugo-Oord. U heeft de gelegenheid om u terug te trekken, maar u kunt zich indien gewenst ook makkelijk aansluiten bij het “normale leven” in Hugo-Oord.

Het zorgteam is geschoold in het bieden van palliatief terminale zorg. Het streven is om de zorg optimaal aan te laten sluiten op uw wensen. Daarnaast is er ook bijzondere aandacht voor direct betrokkenen, zoals familie. Vast aanspreekpunt voor u en uw familie is de cliëntcoördinator. Het zorgteam wordt ondersteund door meerdere professioneel geschoolde vrijwilligers.
Familie en vrienden

Er zijn geen vaste bezoektijden. Voor de naaste familie is er een ruimte om zich terug te trekken en de mogelijkheid om te overnachten.

 

Aanmelden en kosten

Om gebruik te kunnen maken van de palliatieve unit, heeft u een indicatie nodig van het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg). De aanvraag kan gedaan worden door uw huisarts of het ziekenhuis, maar ook door uzelf of door de medewerkers van ons Cliënten Service Bureau. Voor het gebruik van diverse voorzieningen, zoals maaltijden van bezoekers, gebruik logeerkamer e.d., worden kosten in rekening gebracht.

 
Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Cliënten Service Bureau: 072 576 72 76.

 
Palliëren betekent letterlijk bemantelen, verzachten of vergoelijken. Zoals Sint Maarten bij de poort van een stad een arme bedelaar tegenkwam en een deel van zijn wollen mantel, zijn pallium, afstond.