De Pieter Raat Stichting is dé zorg- en dienstverlener voor senioren
WONEN - ZORG - WELZIJN
Tekstgrootte
A
A
A
Inloggen op Pieterplein

Tijdelijk verblijf in het woonzorgcentum

 

U kunt onverwachts in een situatie raken waardoor u even niet thuis kunt wonen. Of u kunt tijdelijk geen beroep doen op de hulp waar u normaal altijd op rekent. Dan bent u van harte welkom om tijdelijk in woonzorgcentrum De Raatstede te wonen. Per 1 januari 2018 is tijdelijk wonen (Eerste Lijns Verblijf) alleen mogelijk voor cliënten die verzekerd zijn bij VGZ. Het uitgangspunt is dat u na deze periode weer voldoende hersteld bent om naar uw eigen woning terug te keren.

 

Het tijdelijke wonen is voor een periode van maximaal 12 weken. Heeft u een WLZ indicatie? Dan kunt u ook in aanmerking komen voor tijdelijk wonen.

 

Wanneer komt u in aanmerking voor tijdelijk  wonen?
• Voor een herstelperiode na ziekenhuisopname;
• Voor ondersteuning bij calamiteiten en/of ziekte, waarbij geen ziekenhuisopname noodzakelijk is, maar wel sprake is van tijdelijke afhankelijkheid van zorg;
• bij ziekte of vakantie van verzorgende partner of familielid. Dit kan alleen voor cliënten met een WLZ indicatie. Wij kunnen helaas niet een periode voor u reserveren. Dit gebeurt in overleg met het Cliënten Service Bureau.

 

Algemene informatie over tijdelijk wonen
Het appartement voor het tijdelijk wonen is in woonzorgcentrum De Raatstede en bestaat uit een zit- slaapkamer. De zit- slaapkamer is gemeubileerd en u kunt ook wat eigen (kleine) spullen meenemen. Het appartement is voorzien van personenalarm en telefoon (gesprekskosten zijn voor eigen rekening). Vanzelfsprekend kunt u als tijdelijke bewoner gebruik maken van alle faciliteiten die het woonzorgcentrum biedt. Omdat het appartement steeds door wisselende cliënten bewoond wordt, is het verboden om te roken in het appartement.

 

De zorg
De zorg die we aan u verlenen wordt bepaald aan de hand van uw zorgbehoefte. Ons uitgangspunt is dat u uw zelfstandigheid en privacy behoudt en zo spoedig mogelijk terug kunt keren naar uw eigen woning.

 

Maaltijden
Zowel de brood- als warme maaltijd wordt door woonzorgcentrum De Raatstede verzorgd.

 

Wasverzorging
Het appartement is voorzien van linnengoed voor het bed, badhanddoeken- en thee/keukendoeken. Deze worden gewassen door onze wasserij. Voor het wassen van uw eigen kleding dient u zelf te zorgen.

 

Wat kost het tijdelijk wonen?
Uw eigen bijdrage voor tijdelijk wonen voor cliënten met een WLZ-indicatie is afhankelijk van uw inkomen. In de eigen bijdrage zijn de kosten voor het appartement, verzorging en voeding opgenomen. De eigen bijdrage wordt vastgesteld door het CAK (Centraal Administratie Kantoor). Hier kunt u uw eigen bijdrage berekenen. De kosten voor tijdelijk wonen voor cliënten met een Eerste Lijns Verblijf indicatie van het VGZ, gaat via uw verzekering. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met VGZ.

 

Aanmelden en Indicatie
Een aanmelding wordt door uw huisarts of door het ziekenhuis gedaan. De indicatie verloopt via uw zorgverzekeraar VGZ of via uw WLZ-indicatie. Ook kunnen de medewerkers van ons Cliënten Service Bureau een indicatie voor u aanvragen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Cliënten Service Bureau: 072 576 72 76.