De Pieter Raat Stichting is dé zorg- en dienstverlener voor senioren
WONEN - ZORG - WELZIJN

Tijdelijk verblijf in het woonzorgcentum

 

U kunt onverwachts in een situatie belanden waardoor u even niet thuis kunt wonen. Of u kunt tijdelijk geen beroep doen op de hulp waar u normaal altijd op rekent. Dan bent u van harte welkom om tijdelijk in woonzorgcentrum De Raatstede te verblijven. Tijdelijk verblijf is voor maximaal 2 keer 6 weken. Het uitgangspunt is dat u na deze periode weer voldoende hersteld bent om naar uw eigen woning terug te keren.

 

Wanneer komt u in aanmerking voor tijdelijk verblijf

  • herstelperiode na ziekenhuisopname;
  • ondersteuning bij calamiteiten en/of ziekte, waarbij geen ziekenhuisopname noodzakelijk is, maar wel sprake is van tijdelijke afhankelijkheid van zorg;
  • bij ziekte of vakantie van verzorgende partner of familielid.

Senioren met complexe verpleegkundige zorg, kunnen niet binnen De Pieter Raat Stichting opgevangen worden.

 

Algemene informatie over uw tijdelijke verblijf

Het appartement voor de tijdelijke opname is in woonzorgcentrum De Raatstede en bestaat uit een zit- slaapkamer. De zit- slaapkamers zijn gemeubileerd, maar u kunt ook wat eigen (kleine) spullen meenemen. Alle appartementen zijn voorzien van personenalarm en telefoon (gesprekskosten zijn voor eigen rekening). Vanzelfsprekend kunt u als tijdelijke bewoner gebruik maken van alle faciliteiten die het woonzorgcentrum biedt. Omdat de appartementen steeds door wisselende cliënten bewoond worden, is het verboden te roken in de appartementen.

 

De zorg

De zorg die we aan u verlenen wordt bepaald aan de hand van uw zorgbehoefte. Ons uitgangspunt is dat u uw zelfstandigheid en privacy behoudt en zo spoedig mogelijk terug kunt keren naar uw eigen woning.

 

Maaltijden

Zowel de brood- als de warme maaltijden worden door woonzorgcentrum De Raatstede verzorgd.

 

Wasverzorging

Alle appartementen zijn voorzien van linnengoed voor het bed, badhanddoeken- en thee/keukendoeken. Deze worden gewassen door onze wasserij. Voor het wassen van uw eigen kleding dient u zelf te zorgen.

 

Wat kost een tijdelijk verblijf?

Uw eigen bijdrage voor een tijdelijk verblijf is afhankelijk van uw inkomen. In de eigen bijdrage zijn de kosten voor het appartement, verzorging en voeding opgenomen. De eigen bijdrage wordt vastgesteld door het CAK (Centraal Administratie Kantoor). Hier kunt u uw eigen bijdrage berekenen.

 

Als u geen intramurale indicatie heeft

U kunt voor € 47,50 per dag (24 u) bij ons een gemeubileerd appartement huren incl. maaltijden. De zorg wordt dan geleverd vanuit een extramurale indicatie. Ook kunt u bij ons terecht voor herstel na bv een ziekenhuisopname met een intramurale indicatie (ZZP 3, 4 of 6). De huurprijs en maaltijden hoeft u dan niet apart te betalen. Meer informatie? Bel ons Cliënten Service Bureau op 072 – 5767276.

  

Aanmelden en Indicatie

Een aanmelding wordt door uw huisarts of door het ziekenhuis ingediend bij het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg), telefoonnummer 088 789 13 00. Ook kunnen de medewerkers van ons Cliënten Service Bureau een indicatie voor u aanvragen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Cliënten Service Bureau: 072 576 72 76.