De Pieter Raat Stichting is dé zorg- en dienstverlener voor senioren
WONEN - ZORG - WELZIJN
Tekstgrootte
A
A
A
Inloggen op Pieterplein

Meest gestelde Corona-vragen & antwoorden

Het coronavirus heeft het dagelijks leven van onze cliënten, familieleden, mantelzorgers,medewerkers en vrijwilligers flink op zijn kop gezet. Natuurlijk heeft u vragen! Hier leest u de meest gestelde vragen over het coronavirus (COVID-19) en de antwoorden daarop.  

 

Op de website van het RIVM kunt u terecht voor de meest actuele informatie. Ook is er een landelijk informatienummer ingesteld voor vragen over het coronavirus:  T 0800-1351. Heeft u na het lezen van de antwoorden behoefte aan aanvullende informatie? Neem dan gerust contact met ons op tijdens onze telefonisch spreekuren.

Hygiëne is heel belangrijk. Maatregelen ten aanzien van hand- en hoesthygiëne moeten strikt worden nageleefd.

  • Was uw handen regelmatig;
  • Hoest en nies in de binnenkant van de elleboog;
  • Gebruik papieren zakdoekjes, gebruik het zakdoekje één keer en gooi het daarna direct weg in een afgesloten afvalemmer;
  • Was na het hoesten de handen met water en zeep of gebruik handalcohol;
  • Vermijd het aanraken van de ogen, mond en neus met ongewassen/niet gedesinfecteerde handen.

Ja, dat kan! U bent zeker welkom! Vanaf dinsdag 30 juni kunnen bewoners weer bezoek in het appartement ontvangen op tijdstippen die hen en hun naasten het beste uitkomen. Om de anderhalve meter afstand te waarborgen vragen wij niet meer dan twee tot drie bezoekers per keer in het appartement te ontvangen.

 

Bezoekersregistratieformulier 

Wij vertrouwen erop dat bezoekers thuis blijven als zij corona-gerelateerde klachten hebben of in contact zijn geweest met iemand die corona-gerelateerde klachten heeft. Aanmelden voor bezoek via de receptie van De Raatstede is vanaf dinsdag 30 juni dus niet meer nodig. Registreren is wel noodzakelijk. Dat registratieformulier kunnen bezoekers en leveranciers ook vooraf invullen en inleveren bij de receptie/ gastvrouw of deponeren in de daarvoor bestemde doos bij de ingang. De informatie is noodzakelijk voor een eventueel contactonderzoek. Klik hier voor het bezoekersregistratieformulier.

 

Handhygiëne & mondkapje 

Naast het invullen van een bezoekersregistratieformulier, vragen wij bezoek om bij binnenkomst de handen en eventuele blote onderarmen te desinfecteren. Gaat u met de lift of komt u dichter dan anderhalve meter in de buurt van van bewoners of medewerkers, dan verzoeken we u dringend een mondkapje te dragen. Mondkapjes zijn niet meer verkrijgbaar bij de ingang, bezoekers worden verzocht zelf een mondkapje mee te brengen.

 

Nieuwe bewoners 

Voor de bewoners die onlangs bij woonzorgcentrum De Raatstede en Hugo-Waard zijn komen wonen, gelden andere bezoekregels. Hierin volgen wij de protocollen van de beroepsverenigingen en gaan wij graag met hen en familie in gesprek over bezoekmogelijkheden.

 

De speciale bezoekersruimtes in De Raatstede en bij Hugo-Waard komen te vervallen.

 

Zeker! Bewoners kunnen weer buiten wandelen, alleen of met een bezoeker. Fijn als de bewoner dit meldt bij de zorgmedewerker. Uiteraard houden bewoners en bezoeker(s) gedurende de wandeling, zoveel mogelijk, anderhalve meter afstand tot elkaar en tot andere burgers. Ook hier vragen wij bezoekers om een mondkapje te dragen, als het niet mogelijk om is om anderhalve meter afstand te bewaren. Vermijd drukke plekken, zoals het winkelcentrum of de markt. Zodra bewoners en hun bezoekers weer terug in De Raatstede of Hugo-Waard zijn, vragen wij hen vriendelijk om direct bij binnenkomst de handen en eventueel blote onderarmen te reinigen met desinfecterende handzeep.

 

Mee naar familieleden
Bewoners van De Raatstede en Hugo-Waard mogen ook mee naar het huisadres van familie of vrienden, mits er rekening wordt gehouden met de anderhalve meter afstand. Wij vertrouwen erop dat bewoners nog niet naar druk bezochte feesten gaan en ook niet op bezoek gaan bij iemand die corona of corona-gerelateerde klachten heeft.

Pedicures, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, kappers, Beter Horen en de mondhygiënist bieden hun diensten weer aan binnen de muren van De Raatstede en Hugo-Waard. Uiteraard nemen deze paramedici de hygiënemaatregelen en voorzorgmaatregelen in acht. Bewoners kunnen uitsluitend gebruikmaken van hun diensten als zij vooraf (telefonisch) een afspraak hebben gemaakt. Voor alle afspraken geldt dat deze ook met zorgmedewerkers worden afgestemd. Daardoor weten wij wie er in huis zijn. Afspraken buitenshuis voor de tandarts, opticien enzovoorts zijn weer mogelijk, mits bewoners zich aan alle voorzorgmaatregelen en richtlijnen houden.

 

 

 

Grotere bijeenkomsten, activiteiten en evenementen gaan niet door. Kleinschalige activiteiten zijn weer opgestart, uiteraard met in acht name van de anderhalve meter regel. Bewoners hebben hiervoor een activiteitenprogramma ontvangen.

De dagactiviteiten voor cliënten die buiten De Raatstede en Hugo-Waard wonen, zijn helaas uit voorzorg gestopt. Als u vragen heeft over onze welzijnsactiviteiten, kunt u contact opnemen met de welzijnsmedewerker, tel. 072 – 576 67 302.

 

Arboretum 

De welzijnsactiviteiten voor cliënten van het Arboretum zijn op 8 juni voorzichtig gestart met dagelijks een kleine groep deelnemers. Deze senioren nemen uitsluitend op uitnodiging van onze welzijnsmedewerkers deel aan de kleinschalige activiteiten. Helaas is spontaan binnenwandelen en aanschuiven bij activiteiten vooralsnog niet mogelijk. We hopen dat daar snel verandering in komt! Het Arboretum is voorlopig open op maandag, dinsdag en woensdag van 10.00 tot 16.00 uur. Heeft u vragen? Bel naar tel. 06 – 83 25 14 17. Of mail dan naar arboretum.welzijn@dprs.nl.

De restaurants van De Raatstede en Hugo Waard zijn helaas gesloten voor cliënten, die niet in De Raatstede of Hugo-Waard wonen. Als alternatief kunt u dagelijks een maaltijd van Tafeltje Dekje ontvangen. Voor VPT-cliënten zijn de maaltijden van Tafeltje Dekje kosteloos. Anderen betalen de reguliere prijs van € 6,- per maaltijd en € 1,15 voor een optionele soep, nagerecht of rauwkost. U kunt meer hierover informatie vinden op onze website: www.dprs.nl/tafeltje-dekje.
Als u vragen heeft over onze maaltijden, kunt u contact opnemen met Leon van der Vleuten,
tel. 06 – 83521906.

Ja! Wij blijven thuiszorg en -ondersteuning aan u verlenen. Sterker nog: we zijn bezig met het opschalen van onze zorg. Uiteraard doen we dat in nauw overleg met u en houden we ons uiteraard aan de specifieke regels van de overheid en de richtlijnen van het RIVM.  Als u vragen heeft over onze thuiszorg en -ondersteuning, dan kunt u deze stellen aan de verzorgende/verpleegkundige of aan uw cliënt- coördinator. Of neem contact met ons op tijdens onze telefonische spreekuren.

 

Spreekuur voor de thuiszorg:
Maandag tot en met vrijdag, tussen 12.00 en 13.00 uur: 072 – 743 17 87
Zaterdag en zondag, tussen 12.00 en 13.00 uur: 06 – 83 40 94 11

Er wordt veel van het zorgpersoneel gevraagd. Zij blijven thuis als zij klachten hebben, zoals hoesten en/of kortademigheid en koorts (boven de 38 graden). Daarin volgen we de landelijke richtlijnen.

 

Voor de inzet van vrijwilligers geldt een terughoudend beleid. We werken met vaste vrijwilligers die zelf niet kwetsbaar zijn en die onze bewoners goed kennen. Zij zijn zeer belangrijk voor ons in de zorg voor onze bewoners en cliënten. Wanneer zij geheel klachten- en risicovrij zijn en noodzakelijk zijn voor de voortgang op de locatie, kunnen zij in overleg met het management op locatie worden ingezet. De vrijwilligers van onze maaltijdbezorging Tafeltje Dekje werken ook. Daarbij krijgen ze uiteraard instructies hoe ze zo veilig mogelijk hun werk kunnen doen. Uiteraard houdt iedereen zich strikt aan de hygiënemaatregelen.

Wij blijven thuisondersteuning aan u leveren en kijken naar de mogelijkheden om de zorg verder op te schalen. Dat doen we uiteraard in samenspraak met u. Heeft u vragen over onze thuisondersteuning, dan kunt u contact opnemen met Rita Jobben, tel. 06 – 83409411. Of neem contact met ons op tijdens onze telefonisch spreekuren.

 

Maandag tot en met vrijdag, tussen 12.00 en 13.00 uur: 072 – 743 17 87
Zaterdag en zondag, tussen 12.00 en 13.00 uur: 06 – 83 40 94 11