De Pieter Raat Stichting is dé zorg- en dienstverlener voor senioren
WONEN - ZORG - WELZIJN
Tekstgrootte
A
A
A
Inloggen op Pieterplein

Meest gestelde Corona-vragen & antwoorden

Het coronavirus heeft het dagelijks leven van onze cliënten, familieleden, mantelzorgers,medewerkers en vrijwilligers flink op zijn kop gezet. Natuurlijk heeft u vragen! Hier leest u de meest gestelde vragen over het coronavirus (COVID-19) en de antwoorden daarop.  

 

Op de website van het RIVM kunt u terecht voor de meest actuele informatie. Ook is er een landelijk informatienummer ingesteld voor vragen over het coronavirus:  T 0800-1351. Heeft u na het lezen van de antwoorden behoefte aan aanvullende informatie? Neem dan gerust contact met ons op tijdens onze telefonisch spreekuren.

Hygiëne is heel belangrijk. Maatregelen ten aanzien van hand- en hoesthygiëne moeten strikt worden nageleefd.

 • Was uw handen regelmatig;
 • Hoest en nies in de binnenkant van de elleboog;
 • Gebruik papieren zakdoekjes, gebruik het zakdoekje één keer en gooi het daarna direct weg in een afgesloten afvalemmer;
 • Was na het hoesten de handen met water en zeep of gebruik handalcohol;
 • Vermijd het aanraken van de ogen, mond en neus met ongewassen/niet gedesinfecteerde handen.

Ja, dat kan! Als onze bewoner u aanwijst als ‘vaste’ bezoeker, bent u welkom in het eigen appartement. Andere bezoekers kunnen gebruikmaken van de speciale bezoekersruimtes bij onze woonzorgcentra. Gezien alle ontwikkelingen, blijven we alert en is bezoek mogelijk mits aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. Zo is bezoek alleen mogelijk op afspraak.

 

In het eigen appartement & reserveren 

Vanaf 27 mei kunnen bewoners uitsluitend op afspraak weer bezoek ontvangen in het eigen appartement. Om het risico op nieuwe besmetting  zo klein mogelijk te maken, zijn daar wel bepaalde voorwaarden aan verbonden en wordt een ieder vriendelijk doch dringend verzocht zich te houden aan aantal voorzorgmaatregelen.

 

Zo kan er per bewoner, dan wel per echtpaar,  op dit moment één vaste bezoeker twee keer per week op bezoek komen in het eigen appartement. Een bezoekje duurt 1 uur per keer. Om elke bewoner in de gelegenheid te stellen bezoek te ontvangen, wordt gewerkt met bezoektijden en een bezoekrooster. In De Raatstede is bezoek mogelijk tussen 10.00 en 12.30 uur (laatste bezoekmogelijkheid start om 11.30 uur) van 14.30  – 19.00 uur (laatste bezoekmogelijkheid start om 18.00 uur).

In Hugo-Waard is bezoek mogelijk tussen 10.00 en 12.00 uur (laatste bezoekmogelijkheid start om 11.00 uur) van 14.00  – 17.00 uur (laatste bezoekmogelijkheid start om 16.00 uur).

 

Reservering

Voor beide locaties geldt dat bezoek uitsluitend mogelijk is na reservering vooraf via de receptie van De Raatstede, doordeweeks bereikbaar van 9.00 tot 16.30 uur via 072 – 576 72 00.

 

Speciale bezoekersruimte

Bij woonzorgcentra De Raatstede en Hugo-Waard kunnen bewoners en bezoekers ook gebruikmaken van een speciale bezoekersruimte.

In het restaurant van De Raatstede is een deel afgeschermd met plexiglas.  Bezoekers hebben toegang via de noodingang van het restaurant aan de Zuidtangent, bewoners van De Raatstede worden door een medewerker de bezoekersruimte in begeleid. Bij Hugo-Waard is vooralsnog een appartement op de begane grond ingericht als bezoekruimte. Bezoekers hebben toegang via de tuin. Bezoek is mogelijk tussen 09.00 uur tot 12.00 uur, van 14.00 tot 17.00 uur en van 18.00 tot 19.30 uur.

 

Vanwege de grote belangstelling geldt voor de speciale bezoekersruimtes dat bezoek uitsluitend mogelijk is op afspraak, voor de duur van een half uur per bezoek en maximaal twee bezoekers per keer. Doorzichtige / plexiglazen afscheiding en geluidsinstallaties maken veilig bezoek mogelijk. Na elke afspraak wordt de bezoekersruimte uiteraard goed en volgens de richtlijnen van het RIVM schoongemaakt door onze medewerkers.

 

Reserveren speciale bezoekersruimte

Reserveren bezoekersruimte De Raatstede: aanmelden via de receptie, doordeweeks bereikbaar van 9.00 tot 16.30 uur via 072 -576 72 00. Reserveren bezoekersruimte Hugo-Waard, dagelijks tussen 9.00 en 17.00 uur via tel. 06 – 49 31 75 70.

 

 

 

Heeft een afspraak gemaakt en komt u op bezoek? U bent van harte welkom! Fijn als u zich op het afgesproken tijdstip meldt bij de hoofdingang. Bezoek wordt ontvangen door een gastvrouw. Bij binnenkomst desinfecteert het bezoek de handen. Een gastvrouw neemt de voorzorgsmaatregelen met de bezoeker door en geeft de looproute aan. De gastvrouw vraagt de bezoeker ook een registratieformulier in te vullen. Handig als de bezoeker dit formulier thuis al invult en meeneemt voor de gastvrouw. Klik hier voor het registratieformulier  en voor de uitgebreide bezoekersrichtlijnen.

 

Mondneusmasker 
Elke bezoeker ontvangt bij binnenkomst een mondneusmasker en een instructie voor gebruik. Dit masker dient tijdens het gehele bezoek op te blijven. Pas bij het verlaten van de locatie wordt het mondmasker afgedaan en in de daarvoor bestemde prullenbakken gedeponeerd. Bij vertrek vragen wij de bezoeker om zich weer af te melden bij de gastvrouw.

 

Looproute en liftgebruik
Wij vragen de bezoeker om de gemarkeerde routes te volgen en direct naar het appartement te gaan. Gezien de anderhalve meter-maatregel, vragen wij bezoekers de lift alleen te gebruiken. Dus één persoon per keer, tenzij u samen een huishouding voert.

 

Let u tijdens het bezoek alstublieft wel op de 1,5 meter afstandsmaatregel. Helaas mag er geen fysiek contact zijn tussen de bezoeker en de bewoner.

 

Deze bezoekersregeling geldt voorlopig tot 15 juni. Daarna kijken we naar mogelijke uitbreiding. We begrijpen maar al te goed dat bovenstaande maatregelen strikt zijn, maar we zijn – zoals alle andere verzorgings- en verpleeghuizen in Nederland- genoodzaakt ons hieraan te houden. Zo zorgen we voor elkaar! Heeft u vragen?  Stel ze gerust aan uw clientcoördinator of bel tijdens de dagelijkse spreekuren. We wensen u heel veel plezier tijdens het bezoek!

 

Bewoners kunnen, al dan niet met bezoek, plaatsnemen op het terras voor het restaurant of op de balkons aan de voorzijde van De Raatstede. Wandelen buitenshuis met een bezoeker is op dit moment (nog) niet mogelijk voor bewoners van De Raatstede. Bewoners van Hugo-Waard kunnen met hun bezoek (op afspraak) de uitgezette paden in de tuin volgen en gebruikmaken van het terras.

 

Voor bewoners die behoefte hebben aan een wandeling of beweging, zoeken wij binnenshuis naar mogelijkheden. Nu al zien we dat de silverfit- fietsen steeds vaker worden gebruikt. Uiteraard stimuleren we uw familielid om te blijven bewegen. Dagelijks vindt een beweegprogramma plaats, afgestemd op de mogelijkheden van de desbetreffende bewoner. Ook zoeken wij zo veel mogelijk de frisse lucht van onze terrassen en veranda’s op. Vanzelfsprekend nemen we hierbij zoveel mogelijk de (afstands)richtlijnen in acht.

Uit voorzorg sluiten wij ook tijdelijk de deuren voor (zorg)diensten die bij onze locaties door derden worden aangeboden, zoals van de mondhygiëniste, fysiotherapeut, pedicure en kapper. Behandelingen die medisch noodzakelijk zijn, worden uiteraard voortgezet. De cliëntcoördinator stemt dit af met uw naaste en indien nodig met u. Uiteraard blijven wij aandacht houden voor de persoonlijke verzorging en het welzijn van onze cliënten.

Natuurlijk kunt u persoonlijke benodigdheden, brieven en boodschappen brengen voor uw naaste(n). Bij de voordeuren van De Raatstede en Hugo-Waard is het mogelijk om in de sluis en/of kasten spullen te plaatsen. Alle poststukken blijven zo’n drie uur in de sluis, uitzonderingen vormen:

 

 • Medicatie;
 • Medische hulpmiddelen;
 • Bloemen;
 • Materialen, zoals bedden, ed.,
 • Bijzondere postzendingen;
 • Als ook gebak van de bakker.

 

Deze uitzonderingen worden meteen aangenomen en naar de desbetreffende cliënt / afdeling gebracht. Voorziet u de gebrachte artikelen van een briefje met daarop de naam van de bewoner, de datum en tijd van bezorging? Goed om te weten: wij nemen geen verse levensmiddelen en (zelfgemaakte) etenswaren aan! Dit in verband met mogelijke (salmonella) besmetting. Indien u medicatie brengt, meld dit dan vooraf telefonisch bij onze zorgmedewerkers. Dan zorgen we dat het direct uit de sluis wordt gehaald.

Grotere bijeenkomsten, activiteiten en evenementen gaan niet door.

De dagactiviteiten voor cliënten die buiten De Raatstede en Hugo-Waard wonen, zijn helaas uit voorzorg gestopt. Als u vragen heeft over onze welzijnsactiviteiten, kunt u contact opnemen met de welzijnsmedewerker, tel. 072 – 576 67 302.

De restaurants van De Raatstede en Hugo Waard zijn helaas gesloten voor cliënten, die niet in De Raatstede of Hugo-Waard wonen. Als alternatief kunt u dagelijks een maaltijd van Tafeltje Dekje ontvangen. Voor VPT-cliënten zijn de maaltijden van Tafeltje Dekje kosteloos. Anderen betalen de reguliere prijs van € 6,- per maaltijd en € 1,15 voor een optionele soep, nagerecht of rauwkost. U kunt meer hierover informatie vinden op onze website: www.dprs.nl/tafeltje-dekje.
Als u vragen heeft over onze maaltijden, kunt u contact opnemen met Leon van der Vleuten,
tel. 06 – 83521906.

Ja! Wij blijven thuiszorg en -ondersteuning aan u verlenen. Sterker nog: we zijn bezig met het opschalen van onze zorg. Uiteraard doen we dat in nauw overleg met u en houden we ons uiteraard aan de specifieke regels van de overheid en de richtlijnen van het RIVM.  Als u vragen heeft over onze thuiszorg en -ondersteuning, dan kunt u deze stellen aan de verzorgende/verpleegkundige of aan uw cliënt- coördinator. Of neem contact met ons op tijdens onze telefonische spreekuren.

 

Spreekuur voor de thuiszorg:
Maandag tot en met vrijdag, tussen 12.00 en 13.00 uur: 072 – 743 17 87
Zaterdag en zondag, tussen 12.00 en 13.00 uur: 06 – 83 40 94 11

Er wordt veel van het zorgpersoneel gevraagd. Zij blijven thuis als zij klachten hebben, zoals hoesten en/of kortademigheid en koorts (boven de 38 graden). Daarin volgen we de landelijke richtlijnen. Ook mogen onze medewerkers niet naar het buitenland reizen.

 

Voor de inzet van vrijwilligers geldt een terughoudend beleid. We werken met vaste vrijwilligers die zelf niet kwetsbaar zijn en die onze bewoners goed kennen. Zij zijn zeer belangrijk voor ons in de zorg voor onze bewoners en cliënten. Wanneer zij geheel klachten- en risicovrij zijn en noodzakelijk zijn voor de voortgang op de locatie, kunnen zij in overleg met het management op locatie worden ingezet. De vrijwilligers van onze maaltijdbezorging Tafeltje Dekje werken ook. Daarbij krijgen ze uiteraard instructies hoe ze zo veilig mogelijk hun werk kunnen doen. Uiteraard houdt iedereen zich strikt aan de hygiënemaatregelen.

Wij blijven thuisondersteuning aan u leveren en kijken naar de mogelijkheden om de zorg verder op te schalen. Dat doen we uiteraard in samenspraak met u. Heeft u vragen over onze thuisondersteuning, dan kunt u contact opnemen met Rita Jobben, tel. 06 – 83409411. Of neem contact met ons op tijdens onze telefonisch spreekuren.

 

Maandag tot en met vrijdag, tussen 12.00 en 13.00 uur: 072 – 743 17 87
Zaterdag en zondag, tussen 12.00 en 13.00 uur: 06 – 83 40 94 11