De Pieter Raat Stichting is dé zorg- en dienstverlener voor senioren
WONEN - ZORG - WELZIJN
Tekstgrootte
A
A
A
Inloggen op Pieterplein

Meest gestelde Corona-vragen & antwoorden

Het coronavirus heeft het dagelijks leven van onze cliënten, familieleden, mantelzorgers,medewerkers en vrijwilligers flink op zijn kop gezet. Natuurlijk heeft u vragen! Hier leest u de meest gestelde vragen over het coronavirus (COVID-19) en de antwoorden daarop.  

 

Op de website van het RIVM kunt u terecht voor de meest actuele informatie. Ook is er een landelijk informatienummer ingesteld voor vragen over het coronavirus:  T 0800-1351. Heeft u na het lezen van de antwoorden behoefte aan aanvullende informatie? Neem dan gerust contact met ons op tijdens onze telefonisch spreekuren.

  • Blijf thuis bij klachten;
  • Schud geen handen;
  • Was uw handen regelmatig;
  • Houd anderhalve meter afstand en/ of draag een mondkapje;
  • Hoest en nies in de binnenkant van de ellenboog;
  • Gebruik papieren zakdoekjes, gebruik het zakdoekje één keer en gooi het daarna direct weg in een afgesloten afvalemmer;
  • Was na het hoesten de handen met water en zeep of gebruik handalcohol;
  • Vermijd het aanraken van de ogen, mond en neus met ongewassen/niet gedesinfecteerde handen;
  • Volg de aanwijzingen van onze medewerkers.
  •  

Goed! Bewoners van De Raatstede en Hugo-Waard hebben de eerste vaccinatie ontvangen op vrijdag 12 of maandag 15 februari. In overleg met de huisartsen uit Heerhugowaard verzorgt de regionale huisartsenpost de vaccinaties van alle cliënten van De Raatstede en Hugo-Waard. De cliënten hebben de eerste vaccinatie ontvangen, de tweede prik volgt hoogstwaarschijnlijk op vrijdag 12 en maandag 15 maart. De huisartsenpost geeft 48 uur van te voren de exacte dag en het tijdsblok van vaccinatie aan Pieter Raat door. Vervolgens komt een vaccinatieteam naar de locatie De Raatstede en Hugo-Waard toe. Het vaccinatieteam bestaat uit medewerkers van de huisartsenpost en zorgmedewerkers van Pieter Raat. Het vaccinatieteam deelt cliënten van te voren in groepen in en vaccineert deze groepen op de aangegeven vaccinatiemomenten. Gedurende het vaccineren is een huisarts aanwezig om de medische conditie van de cliënt in de gaten te houden. Uiteraard wordt rekening gehouden met het medicatiegebruik van de cliënt.

 

Wanneer vaccinatie en welk vaccin
De cliënt krijgt de vaccinaties dus in februari en in maart van dit jaar. De cliënt krijgt twee keer een vaccinatie met het Moderna vaccin, met een tussenpoos van ongeveer vier weken. Dat gebeurt in de wooncentra De Raatstede of Hugo-Waard, afhankelijk van waar de cliënt woont. De vaccinatie is gratis en vrijwillig. De cliënt dan wel zijn vertegenwoordiger beslist zelf of hij/zij de vaccinatie neemt. Meer informatie over het Moderna-vaccin vindt u in dit factsheet.

 

De cliënt dan wel diens (wettelijk) vertegenwoordiger, moet toestemming geven voor de vaccinatie. Onze medewerkers nemen daarom vanaf maandag 1 februari contact op met de cliënt, dan wel met de (wettelijke) vertegenwoordiger. Bij instemming wordt dit in het zorgleefplan genoteerd en aan de huisarts doorgegeven.

 

Toestemming doorgeven gegevens

Ook vragen wij de cliënt, of diens (wettelijke) vertegenwoordiger, om toestemming of de huisartsenpost gegevens mag doorgeven aan het RIVM. Het RIVM registreert de volgende gegevens: het burgerservicenummer, geboortedatum, voornaam en achternaam, adresgegevens, reden vaccinatie (leeftijd, medische aandoening of zorgverlener), datum en plaats waar cliënt de vaccinatie heeft gekregen, naam van het vaccin en batchnummer. Ook hiervoor dient de cliënt of diens (wettelijk) vertegenwoordiger een toestemmingsformulier te tekenen.

 

Registratiekaart
Na vaccinatie krijgt de cliënt een registratiekaart mee. Deze kan de cliënt bij de tweede vaccinatie opnieuw gebruiken. Als gegevens zijn doorgegeven aan het RIVM, kan de cliënt later een kopie van deze registratiekaart bij het RIVM opvragen.

 

Bewaren van gegevens
Op grond van de wet bewaart het RIVM uw vaccinatiegegevens in principe 20 jaar. Dit kan korter of langer zijn als dat noodzakelijk is voor de doelen van registratie die hierboven zijn beschreven. Alleen een klein aantal mensen kan uw persoonlijke gegevens bekijken. Dat zijn degenen die het vaccinatieprogramma uitvoeren of u moeten waarschuwen als er iets niet goed is gegaan. Voor beleid en statistiek worden de gegevens anoniem gemaakt. U kunt uw gegevens op elk moment uit de registratie bij het RIVM laten verwijderen. Dit kan eenvoudig op mijn.rivm.nl/vaccinaties. U heeft hiervoor uw DigiD nodig.

Ja, dat kan! U bent welkom!  Vanwege de nog steeds zorgelijke situatie in Noord-Holland Noord, vragen we bewoners en hun naasten dringend zich te blijven houden aan onze bezoekersrichtlijnen: maximaal één bezoeker per dag en het liefst zo veel mogelijk dezelfde bezoeker(s). Maximaal drie verschillende personen. Uiteraard draagt de bezoeker ook in het appartement een mondkapje. Tenzij er wordt gegeten of gedronken. Een uitzondering voor het aantal bezoekers geldt uiteraard voor bewoners die palliatieve zorg krijgen. Wij roepen familie op om een eventueel bezoek zo goed mogelijk af te stemmen met de eerste contactpersoon en andere naaste(n).

 

Bezoekersregistratie 

Wij vertrouwen erop dat bezoekers thuis blijven als zij corona-gerelateerde klachten hebben of in contact zijn geweest met iemand die corona-gerelateerde klachten heeft. Als u op bezoek komt, vragen wij u zich te registreren. Dat kan vooraf online via onze website (www.dprs.nl/registratie-bezoeker-of-leverancier) of u vult het formulier ter plekke in en deponeert het in de daarvoor bestemde doos bij de ingang. De informatie is noodzakelijk voor een eventueel contactonderzoek. Klik hier voor het bezoekersregistratieformulier.

 

Handhygiëne & mondkapje 

Naast het invullen van een bezoekersregistratieformulier, vragen wij bezoek om bij binnenkomst de handen en eventuele blote onderarmen te desinfecteren. Houd anderhalve meter afstand en draag een mondkapje. U wordt vriendelijk verzocht zelf een mondkapje mee te brengen. Het dragen van een mondkapje is echter verplicht!

 

Nieuwe bewoners 

Voor de bewoners die onlangs bij woonzorgcentrum De Raatstede en Hugo-Waard zijn komen wonen, gelden andere bezoekregels. Hierin volgen wij de protocollen van de beroepsverenigingen en gaan wij graag met hen en familie in gesprek over bezoekmogelijkheden.

 

 

Zeker! Bewoners kunnen buiten wandelen, alleen of met een bezoeker, tenzij de bewoner (uit voorzorg) in quarantaine is vanwege corona. Uiteraard houden bewoners en bezoeker gedurende de wandeling, zoveel mogelijk, anderhalve meter afstand tot elkaar en tot andere burgers. Ook hier vragen wij de bezoeker om een mondkapje te dragen. Vermijd drukke plekken, zoals het winkelcentrum. Zodra bewoners en hun bezoeker weer terug in De Raatstede of Hugo-Waard zijn, vragen wij hen vriendelijk om direct bij binnenkomst de handen en eventueel blote onderarmen te reinigen met desinfecterende handzeep.

 

Mee naar familieleden
Bewoners van De Raatstede en Hugo-Waard mogen mee naar het huisadres van familie of vrienden, mits er rekening wordt gehouden met de anderhalve meter afstand, en/of mondkapjes worden gedragen en daar geen andere bezoeker is (geweest) die dag. Wij vertrouwen erop dat bewoners niet naar druk bezochte plekken/ adressen gaan en ook niet op bezoek gaan bij iemand die corona of corona-gerelateerde klachten heeft.

 

Op bezoek buiten De Raatstede / Hugo-Waard
Naasten die een bewoner van De Raatstede of Hugo-Waard willen meenemen naar het huisadres, of dit nu voor een paar uurtjes of dagen is, adviseren wij om hiervan af te zien. Liever later in 2021! Bewoners van De Raatstede en Hugo-Waard mogen weliswaar mee, maar wij raden het ten zeerste af. Bewoners die toch besluiten te gaan, houden natuurlijk anderhalve meter afstand, en/of dragen mondkapjes. Uiteraard is op het bezoekadres geen andere bezoeker (geweest).

 

Overnachting/ meerdaags bezoek
Is er sprake van een overnachting bij familie of een meerdaags bezoek? Dan zijn wij helaas in het belang van andere bewoners genoodzaakt, om de desbetreffende cliënt bij thuiskomst voor vijf dagen in quarantaine te verzorgen in het eigen appartement. Daarna nemen wij een coronatest af. Is de uitslag van de test negatief, dan kan de bewoner uiteraard weer deelnemen aan de activiteiten.

 

Extra alert & mogelijke quarantaine
Na een bezoek aan naaste(n) buiten De Raatstede of Hugo-Waard, volgt bij terugkomst een gezondheidscheck van de bewoner. Ook de dagen volgend op het bezoek, zijn we extra alert op de gezondheid en het welzijn van onze bewoners. Mochten er veranderingen optreden, dan gaan wij over tot (preventieve) quarantaine en informeren we uiteraard ook de eerste contactpersoon.

Conform de landelijke richtlijnen mogen de kapper, de pedicure, ergotherapeut en mondhygiënist met ingang van woensdag 3 maart weer aan de slag in De Raatstede en Hugo-Waard. Eerder waren alleen medisch noodzakelijke behandelingen toegestaan.

 

Bewoners kunnen een afspraak maken met de kapsalon in De Raatstede tijdens de openingstijden van de kapsalon, op dinsdag-, woensdag-, donderdag- en vrijdagochtend via 072 – 57 67 217. Ook in Hugo-Waard kunnen de bewoners weer gebruikmaken van de diensten van de kappers en van de pedicures Marije Man en Denise Stoop. Zowel de kapsters als de pedicures werken uitsluitend op afspraak.

 

Uiteraard nemen de kappers, pedicures en andere paramedici de hygiënemaatregelen en voorzorgmaatregelen in acht. Bewoners kunnen uitsluitend gebruikmaken van hun diensten als zij vooraf (telefonisch) een afspraak hebben gemaakt. Voor alle afspraken geldt dat deze ook met zorgmedewerkers worden afgestemd. Daardoor weten wij wie er in huis zijn. Afspraken buitenshuis voor de tandarts, opticien enzovoorts zijn mogelijk, mits bewoners zich aan alle voorzorgmaatregelen en richtlijnen houden.

 

 

 

 

 

Grotere bijeenkomsten, activiteiten en evenementen gaan niet door. Kleinschalige activiteiten zijn weer opgestart, uiteraard met in acht name van de anderhalve meter regel. Bewoners hebben hiervoor een activiteitenprogramma ontvangen.

De dagactiviteiten bij De Raatstede gaan zo veel mogelijk door voor bewoners èn voor thuiswonende senioren. We zijn gestart met kleine groepjes en zoveel mogelijk dezelfde deelnemers, zodat de anderhalve meter afstand kan worden gegarandeerd en de risico’s zo klein mogelijk zijn. Helaas is spontaan binnenwandelen en aanschuiven bij activiteiten vooralsnog niet mogelijk.

Als u vragen heeft over (mogelijke) deelname aan onze welzijnsactiviteiten, kunt u contact opnemen met  het Cliënten Service Bureau, tel. 072 – 576 72 76.

 

Arboretum 

De welzijnsactiviteiten voor cliënten van wijkcentrum het Arboretum zijn voorzichtig gestart met dagelijks een kleine groep deelnemers. Deze senioren nemen uitsluitend op uitnodiging van onze welzijnsmedewerkers deel aan de kleinschalige activiteiten.  Het Arboretum is voorlopig open op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag van 10.00 tot 16.00 uur. Heeft u vragen? Bel naar tel. 06 – 83 25 14 17. Of mail dan naar arboretum.welzijn@dprs.nl.

De restaurants van De Raatstede en Hugo-Waard zijn op dit moment exclusief open voor bewoners van deze woonzorgcentra en voor onze vpt-cliënten, ofwel cliënten die een volledig pakket thuis afnemen bij Pieter Raat. Helaas is het voor andere senioren vooralsnog niet mogelijk om gebruik te maken van maaltijden in de restaurants. Als alternatief kunnen senioren uit de wijk dagelijks een maaltijd van Tafeltje Dekje ontvangen. De kosten hiervoor bedragen € 6,- per maaltijd en € 1,15 voor een optionele soep, nagerecht of rauwkost. U kunt meer hierover informatie vinden op onze website: www.dprs.nl/tafeltje-dekje.

Als u vragen heeft over onze maaltijden, kunt u contact opnemen met Leon van der Vleuten, tel. 06 – 83521906.

 

 

Ja! Wij verlenen thuiszorg en -ondersteuning aan u. Uiteraard houden we ons aan de specifieke regels van de overheid en de richtlijnen van het RIVM.  Als u vragen heeft over onze thuiszorg en -ondersteuning, dan kunt u deze stellen aan de verzorgende/verpleegkundige of aan uw cliënt- coördinator. Of neem contact met ons op tijdens onze (telefonische) spreekuren.

 

Telefonisch spreekuur voor de thuiszorg:
Maandag tot en met vrijdag, tussen 12.00 en 13.00 uur: 072 – 743 17 87
Zaterdag en zondag, tussen 12.00 en 13.00 uur: 06 – 83 40 94 11

 

N.B. Het inloopspreekuur van de wijkverpleegkundigen is tot 19 januari gewijzigd in een telefonisch spreekuur.  

In plaats van een bezoek aan het kantoor in wijkcentrum Arboretum, Tamarixplantsoen 1, kunt u van maandag tot en met vrijdag tussen 12.00 en 13.00 uur bellen met 072 – 743 17 87.

 

Heeft u interesse in thuiszorg of -ondersteuning? Bel voor meer informatie gratis en vrijblijvend van maandag tot en met vrijdag met het Cliënten Service Bureau, 072 – 576 72 76.

Er wordt veel van het zorgpersoneel gevraagd. Zij blijven thuis als zij klachten hebben, zoals hoesten en/of kortademigheid en koorts (boven de 38 graden). Daarin volgen we de landelijke richtlijnen.

 

Voor de inzet van vrijwilligers geldt een terughoudend beleid. We werken met vaste vrijwilligers die zelf niet kwetsbaar zijn en die onze bewoners goed kennen. Zij zijn zeer belangrijk voor ons in de zorg voor onze bewoners en cliënten. Wanneer zij geheel klachten- en risicovrij zijn en noodzakelijk zijn voor de voortgang op de locatie, kunnen zij in overleg met het management op locatie worden ingezet. De vrijwilligers van onze maaltijdbezorging Tafeltje Dekje werken ook. Daarbij krijgen ze uiteraard instructies hoe ze zo veilig mogelijk hun werk kunnen doen. Uiteraard houdt iedereen zich strikt aan de hygiënemaatregelen.

Wij leveren thuisondersteuning! Heeft u vragen over onze thuisondersteuning, dan kunt u contact opnemen met Rita Jobben, tel. 06 – 83409411. Of neem contact met ons op tijdens onze telefonisch spreekuren. 

 

Maandag tot en met vrijdag, tussen 12.00 en 13.00 uur: 072 – 743 17 87
Zaterdag en zondag, tussen 12.00 en 13.00 uur: 06 – 83 40 94 11

 

Of bel tijdens kantooruren met het Cliënten Service Bureau, 072 – 576 72 76.

 

N.B. Het inloopspreekuur van de wijkverpleegkundigen is tot nader orde gewijzigd in een telefonisch spreekuur.  

In plaats van een bezoek aan het kantoor in wijkcentrum Arboretum, Tamarixplantsoen 1, kunt u van maandag tot en met vrijdag van 09.30 tot 11.00 uur bellen met 072 – 743 17 87.

Zorgen

We begrijpen heel goed dat u zich zorgen maakt over uw naaste(n). Fijn als u regelmatig telefonisch contact opneemt met hen. Weet dat onze medewerkers er alles aan doen om uw naaste(n) de juiste zorg te bieden, ze gerust te stellen en te zorgen voor afleiding. Dit laatste gebeurt bijvoorbeeld tijdens individuele gesprekken, bewegingsoefeningen en tijdens activiteiten die ondanks alles beperkt doorgaan. Uiteraard op gepaste afstand, met een klein aantal mensen. Zo proberen wij binnen een zo veilig en vertrouwd mogelijke omgeving ritme, structuur en lichtpuntjes te creëren.

 

Vragen? Bel tijdens onze spreekuren!

Heeft u vragen over uw naaste(n)? Of wilt u uw zorgen delen? Bel dan tijdens onze telefonische spreekuren met de clientcoördinatoren van de desbetreffende afdeling. Dagelijks zitten tussen 11.00 en 12.00 uur zitten we voor u klaar om uw vragen zo goed mogelijk te beantwoorden. De afdeling Meerzorg is bereikbaar op de onderstaande telefoonnummers:

Meerzorg 3: 06 – 51 07 97 45

Meerzorg 4: 06 – 22 52 02 56