Pieter Raat is dé zorg- en dienstverlener voor senioren
WONEN - ZORG - WELZIJN
Tekstgrootte
A
A
A
Inloggen op Pieterplein

Meest gestelde Corona-vragen & antwoorden

Het coronavirus heeft het dagelijks leven van onze cliënten, familieleden, mantelzorgers,medewerkers en vrijwilligers flink op zijn kop gezet. Natuurlijk heeft u vragen! Hier leest u de meest gestelde vragen over het coronavirus (COVID-19) en de antwoorden daarop.  

 

Op de website van het RIVM kunt u terecht voor de meest actuele informatie. Ook is er een landelijk informatienummer ingesteld voor vragen over het coronavirus:  T 0800-1351. Heeft u na het lezen van de antwoorden behoefte aan aanvullende informatie? Neem dan gerust contact met ons op tijdens onze telefonisch spreekuren.

  • Blijf thuis bij klachten;
  • Schud geen handen;
  • Was uw handen regelmatig;
  • Houd anderhalve meter afstand en/ of draag een mondkapje;
  • Hoest en nies in de binnenkant van de ellenboog;
  • Gebruik papieren zakdoekjes, gebruik het zakdoekje één keer en gooi het daarna direct weg in een afgesloten afvalemmer;
  • Was na het hoesten de handen met water en zeep of gebruik handalcohol;
  • Vermijd het aanraken van de ogen, mond en neus met ongewassen/niet gedesinfecteerde handen;
  • Volg de aanwijzingen van onze medewerkers.
  •  

Goed! De meeste bewoners van De Raatstede en Hugo-Waard zijn gevaccineerd. Een gezamenlijk team van de regionale huisartsenpost en zorgmedewerkers van Pieter Raat heeft de eerste vaccinaties in De Raatstede en Hugo-Waard gezet op vrijdag 12 of maandag 15 februari.  De tweede prik met het Moderna-vaccin volgde op vrijdag 12 maart. Gedurende het vaccineren was een huisarts aanwezig om de medische conditie van de cliënt in de gaten te houden. Uiteraard  is rekening gehouden met het medicatiegebruik van de cliënt. De vaccinatie was gratis en vrijwillig. De cliënt dan wel zijn vertegenwoordiger beslist zelf of hij/zij de vaccinatie neemt. Meer informatie over het Moderna-vaccin vindt u in dit factsheet.

 

Ja, dat kan! U bent van harte welkom!  Vanwege de nog steeds zorgelijke situatie in Noord-Holland Noord, vragen we bewoners en hun naasten dringend zich te blijven houden aan onze bezoekersrichtlijnen. Klik hier voor de volledige en actuele Regeling Bezoek en Sociale Contacten van Pieter RaatMet ingang van 5 juni 2021 kunnen cliënten vier bezoekers per dag ontvangen. Bezoekers die volledig zijn gevaccineerd of negatief zijn getest, mogen op het appartement het mondneuskapje af. Wel dient 1,5 meter afstand te worden bewaard.

 

Bezoekersregistratie 

Wij vertrouwen erop dat bezoekers thuis blijven als zij corona-gerelateerde klachten hebben of in contact zijn geweest met iemand die corona-gerelateerde klachten heeft. Als u op bezoek komt, vragen wij u zich te registreren. Dat kan vooraf online via onze website (www.dprs.nl/registratie-bezoeker-of-leverancier) of u vult het formulier ter plekke in en deponeert het in de daarvoor bestemde doos bij de ingang. De informatie is noodzakelijk voor een eventueel contactonderzoek. Klik hier voor het bezoekersregistratieformulier.

 

Handhygiëne & mondneuskapje 

Naast het invullen van een bezoekersregistratieformulier, vragen wij bezoek om bij binnenkomst de handen en eventuele blote onderarmen te desinfecteren. Houd anderhalve meter afstand en draag een mondneuskapje. U wordt vriendelijk verzocht zelf een mondneuskapje mee te brengen. Het dragen van een mondneuskapje is verplicht!

 

Nieuwe bewoners 

Voor de bewoners die onlangs bij woonzorgcentrum De Raatstede en Hugo-Waard zijn komen wonen, gelden mogelijk andere bezoekregels. Hierin volgen wij de protocollen van de beroepsverenigingen. Wij gaan graag met nieuwe bewoners en familie in gesprek over bezoekmogelijkheden.

 

 

Zeker! Bewoners kunnen buiten wandelen, alleen of met een bezoeker, tenzij de bewoner (uit voorzorg) in quarantaine is vanwege corona. Uiteraard houden bewoners en bezoeker gedurende de wandeling, zoveel mogelijk, anderhalve meter afstand tot elkaar en tot andere burgers. Ook hier vragen wij de bezoeker om een mondneuskapje te dragen. Vermijd drukke plekken, zoals het winkelcentrum. Zodra bewoners en hun bezoeker weer terug in De Raatstede of Hugo-Waard zijn, vragen wij hen vriendelijk om direct bij binnenkomst de handen en eventueel blote onderarmen te reinigen met desinfecterende handzeep.

 

Mee naar familieleden
Bewoners van De Raatstede en Hugo-Waard mogen mee naar het huisadres van familie of vrienden, mits er rekening wordt gehouden met de anderhalve meter afstand, en/of mondneuskapjes worden gedragen en daar maximaal drie andere bezoekers zijn (geweest) die dag. Wij vertrouwen erop dat bewoners niet naar druk bezochte plekken/ adressen gaan en ook niet op bezoek gaan bij iemand die corona of corona-gerelateerde klachten heeft.

 

 

Bewoners kunnen een afspraak maken met de kapsalon in De Raatstede tijdens de openingstijden van de kapsalon, op dinsdag-, woensdag-, donderdag- en vrijdagochtend via 072 – 57 67 217. Ook in Hugo-Waard kunnen de bewoners weer gebruikmaken van de diensten van de kappers en van de pedicures Marije Man en Denise Stoop. Zowel de kapsters als de pedicures werken uitsluitend op afspraak.

 

Uiteraard nemen de kappers, pedicures en andere paramedici de hygiënemaatregelen en voorzorgmaatregelen in acht. Bewoners kunnen uitsluitend gebruikmaken van hun diensten als zij vooraf (telefonisch) een afspraak hebben gemaakt. Voor alle afspraken geldt dat deze ook met zorgmedewerkers worden afgestemd. Daardoor weten wij wie er in huis zijn. Afspraken buitenshuis voor de tandarts, opticien enzovoorts zijn mogelijk, mits bewoners zich aan alle voorzorgmaatregelen en richtlijnen houden.

 

 

 

 

 

Grotere bijeenkomsten, activiteiten en evenementen gaan niet door. Kleinschalige activiteiten zijn weer opgestart, uiteraard met in acht name van de anderhalve meter regel. Bewoners hebben hiervoor een activiteitenprogramma ontvangen.

De Raatstede

De dagactiviteiten bij De Raatstede gaan zo veel mogelijk door voor bewoners èn voor thuiswonende senioren. We zijn gestart met kleine groepjes en zoveel mogelijk dezelfde deelnemers, zodat de anderhalve meter afstand kan worden gegarandeerd en de risico’s zo klein mogelijk zijn. Helaas is spontaan binnenwandelen en aanschuiven bij activiteiten vooralsnog niet mogelijk. Deelname voor senioren van ‘buiten’ is mogelijk als u volledig bent gevaccineerd (of een negatief testresultaat kunt tonen) en uitsluitend na telefonische aanmelding vooraf bij onze welzijnsmedewerkers.

 

Als u vragen heeft over (mogelijke) deelname aan onze welzijnsactiviteiten, of u wilt zich aanmelden, dan kunt u contact opnemen met de welzijnsmedewerkers via tel. 072 – 576 72 00.

 

Arboretum 

De welzijnsactiviteiten voor cliënten van wijkcentrum het Arboretum zijn voorzichtig gestart met dagelijks een kleine groep deelnemers. Deze senioren nemen uitsluitend op uitnodiging van onze welzijnsmedewerkers deel aan de kleinschalige activiteiten.  Het Arboretum is voorlopig open op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag van 10.00 tot 16.00 uur. Heeft u vragen? Bel naar tel. 06 – 83 25 14 17. Of mail dan naar arboretum.welzijn@dprs.nl.

De restaurants van De Raatstede en Hugo-Waard zijn op dit moment exclusief open voor bewoners van deze woonzorgcentra en voor onze vpt-cliënten, ofwel cliënten die een volledig pakket thuis afnemen bij Pieter Raat. Ook de ‘vaste’ deelnemers aan onze activiteiten, die volledig zijn gevaccineerd en zich vooraf hebben aangemeld bij de welzijnsmedewerkers, kunnen gebruikmaken van de restaurants.

 

Helaas is het voor andere senioren vooralsnog niet mogelijk om gebruik te maken van onze restaurants. Als alternatief kunnen senioren uit de wijk dagelijks een maaltijd van Tafeltje Dekje ontvangen. U kunt meer hierover informatie vinden op onze website: www.dprs.nl/tafeltje-dekje.

 

 

 

Ja! Wij verlenen thuiszorg aan u. Uiteraard houden we ons aan de specifieke regels van de overheid en de richtlijnen van het RIVM.  Als u vragen heeft over onze thuiszorg en -ondersteuning, dan kunt u deze stellen aan de verzorgende/verpleegkundige of aan uw cliënt- coördinator. Of neem contact met ons op tijdens onze (telefonische) spreekuren.

 

Wijkcentrum Arboretum aan het Tamarixplantsoen 1 is de uitvalsbasis van de thuiszorg en de wijkverpleegkundigen van Pieter Raat. De wijkverpleegkundigen houden gratis inloopspreekuur en een telefonisch spreekuur. U bent van harte welkom (als u vrij bent van corona-gerelateerde klachten uiteraard) om langs te komen of te bellen!

 

Inloopspreekuur:
Dinsdag tot en met vrijdag van 09.30 tot 11.00 uur.
Arboretum kantoor, Tamarixplantsoen 1

 

Telefonisch spreekuur voor de thuiszorg:
Dinsdag en donderdag van 12.00 tot 13.00 uur, via 072- 57 67 330.
N.B. vanaf 7-6-2021 zijn de thuiszorg en de wijkverpleegkundigen bereikbaar via 072 57 67 330!

 

Heeft u interesse in thuiszorg? Bel voor meer informatie gratis en vrijblijvend van maandag tot en met vrijdag met het Cliënten Service Bureau, 072 – 576 72 76.

Wij leveren thuisondersteuning/ huishoudelijke hulp! Heeft u vragen over onze thuisondersteuning, dan kunt u contact opnemen met Rita Jobben, tel. 06 – 83409411. Of neem contact met ons op tijdens ons inloopspreekuur of ons telefonisch spreekuur. 

 

Inloopspreekuur:
Dinsdag tot en met vrijdag van 09.30 tot 11.00 uur.
Arboretum kantoor, Tamarixplantsoen 1

 

Telefonisch spreekuur voor de thuiszorg:
Dinsdag en donderdag van 12.00 tot 13.00 uur, via 072- 57 67 330.

 

Of bel tijdens kantooruren met het Cliënten Service Bureau, 072 – 576 72 76.