Pieter Raat is dé zorg- en dienstverlener voor senioren
WONEN - ZORG - WELZIJN
Tekstgrootte
A
A
A
Inloggen op Pieterplein

3. Hoe is het geregeld met de toestemming voor vaccinatie en het doorgeven van gegevens?

 • Geplaatst door DPRS
 • Op 1 februari 2021
De cliënt dan wel diens (wettelijk) vertegenwoordiger, moet toestemming geven voor de vaccinatie. Onze medewerkers namen vanaf maandag 1 februari contact op met de cliënt, dan wel met de (wettelijke) vertegenwoordiger. Bij instemming is dit in het zorgleefplan genoteerd en aan de huisarts doorgegeven.   Toestemming doorgeven gegevens Ook vragen wij de cliënt, of diens […]
Lees verder

2. Hoe staat het met het vaccineren van bewoners van De Raatstede en Hugo-Waard?

 • Geplaatst door DPRS
 • Op 1 februari 2021
Goed! De meeste bewoners van De Raatstede en Hugo-Waard zijn gevaccineerd. Een gezamenlijk team van de regionale huisartsenpost en zorgmedewerkers van Pieter Raat heeft de eerste vaccinaties in De Raatstede en Hugo-Waard gezet op vrijdag 12 of maandag 15 februari.  De tweede prik met het Moderna-vaccin volgde op vrijdag 12 maart. Gedurende het vaccineren was […]
Lees verder

13. Telefonisch spreekuren in De Raatstede

 • Geplaatst door DPRS
 • Op 14 januari 2021
Zorgen We begrijpen heel goed dat u zich zorgen maakt over uw naaste(n). Fijn als u regelmatig telefonisch contact opneemt met hen. Weet dat onze medewerkers er alles aan doen om uw naaste(n) de juiste zorg te bieden, ze gerust te stellen en te zorgen voor afleiding. Dit laatste gebeurt bijvoorbeeld tijdens individuele gesprekken, bewegingsoefeningen […]
Lees verder

12. Thuisondersteuning/ huishoudelijke hulp

 • Geplaatst door admin
 • Op 7 april 2020
Wij leveren thuisondersteuning! Heeft u vragen over onze thuisondersteuning, dan kunt u contact opnemen met Rita Jobben, tel. 06 – 83409411. Of neem contact met ons op tijdens onze telefonisch spreekuren.    Maandag tot en met vrijdag, tussen 12.00 en 13.00 uur: 072 – 743 17 87 Zaterdag en zondag, tussen 12.00 en 13.00 uur: […]
Lees verder

11. Wat zijn de gevolgen voor het zorgpersoneel en vrijwilligers?

 • Geplaatst door admin
 • Op 7 april 2020
Er wordt veel van het zorgpersoneel gevraagd. Zij blijven thuis als zij klachten hebben, zoals hoesten en/of kortademigheid en koorts (boven de 38 graden). Daarin volgen we de landelijke richtlijnen.   Voor de inzet van vrijwilligers geldt een terughoudend beleid. We werken met vaste vrijwilligers die zelf niet kwetsbaar zijn en die onze bewoners goed […]
Lees verder

10. Hoe staat het met de thuiszorg en -ondersteuning?

 • Geplaatst door admin
 • Op 7 april 2020
Ja! Wij verlenen thuiszorg en -ondersteuning aan u. Uiteraard houden we ons aan de specifieke regels van de overheid en de richtlijnen van het RIVM.  Als u vragen heeft over onze thuiszorg en -ondersteuning, dan kunt u deze stellen aan de verzorgende/verpleegkundige of aan uw cliënt- coördinator. Of neem contact met ons op tijdens onze […]
Lees verder

9. Kunnen thuiswonende cliënten en senioren uit de buurt gebruikmaken van het restaurant?

 • Geplaatst door admin
 • Op 7 april 2020
De restaurants van De Raatstede en Hugo-Waard zijn op dit moment exclusief open voor bewoners van deze woonzorgcentra en voor onze vpt-cliënten, ofwel cliënten die een volledig pakket thuis afnemen bij Pieter Raat. Helaas is het voor andere senioren vooralsnog niet mogelijk om gebruik te maken van maaltijden in de restaurants. Als alternatief kunnen senioren […]
Lees verder

8. Wat betekent dit voor de dagactiviteiten voor nog thuiswonende cliënten en senioren uit de buurt?

 • Geplaatst door admin
 • Op 7 april 2020
De dagactiviteiten bij De Raatstede gaan zo veel mogelijk door voor bewoners èn voor thuiswonende senioren. We zijn gestart met kleine groepjes en zoveel mogelijk dezelfde deelnemers, zodat de anderhalve meter afstand kan worden gegarandeerd en de risico’s zo klein mogelijk zijn. Helaas is spontaan binnenwandelen en aanschuiven bij activiteiten vooralsnog niet mogelijk. Als u […]
Lees verder

7. Hoe gaan wij om met bijeenkomsten/evenementen?

 • Geplaatst door admin
 • Op 7 april 2020
Grotere bijeenkomsten, activiteiten en evenementen gaan niet door. Kleinschalige activiteiten zijn weer opgestart, uiteraard met in acht name van de anderhalve meter regel. Bewoners hebben hiervoor een activiteitenprogramma ontvangen.
Lees verder

6. Hoe zit het met behandelingen van de kapper, pedicure, fysiotherapeut, ergotherapeut, mondhygiënist etc.?

 • Geplaatst door admin
 • Op 7 april 2020
Conform de landelijke richtlijnen mogen de kapper, de pedicure, ergotherapeut en mondhygiënist met ingang van woensdag 3 maart weer aan de slag in De Raatstede en Hugo-Waard. Eerder waren alleen medisch noodzakelijke behandelingen toegestaan.   Bewoners kunnen een afspraak maken met de kapsalon in De Raatstede tijdens de openingstijden van de kapsalon, op dinsdag-, woensdag-, […]
Lees verder