Pieter Raat is dé zorg- en dienstverlener voor senioren
WONEN - ZORG - WELZIJN

Hugo-Oord

Op 12 juli is C.A. de Groot gestart met de sloop van het voormalige woonzorgcentrum Hugo-Oord aan de Van Veenweg in Heerhugowaard. ,,Het gebouw is na het vertrek van onze senioren in 2017 lange tijd verhuurd geweest aan Woonwaard, maar nog altijd eigendom van Pieter Raat. Een leegstaand gebouw is kwetsbaar. Vandaar dat is besloten over te gaan tot sloop. Daarna wordt het terrein bouwrijp gemaakt. Pieter Raat wil hier onder meer vier woonunits realiseren’’, vertelt Paul Jeroen Verkade, zorgmanager van Meerzorg 4 en kwartiermaker voor de nieuwbouw.

 

Schetsen & programma van eisen

Pieter Raat is vorig jaar gestart met nadenken over het ontwikkelen van een nieuwe woonlocatie voor mensen met dementie op het terrein van het voormalige Hugo-Oord. ,,Hiervoor is een financieel plan gemaakt (business case) en heeft architectenbureau Wiegerinck een eerste schets gemaakt in een getekend programma van eisen. In de schets worden ook door Woonwaard appartementen gerealiseerd en er komen bovendien koop- of huurappartementen op het terrein.’’

 

Groen licht

De Raad van Toezicht van Pieter Raat heeft dit voorjaar groen licht gegeven om in gesprek te gaan met ontwikkelaars/ aannemers om de plannen concreter uit te werken. Verkade: ,,Er is inmiddels een keuze gemaakt voor een ontwikkelaar die aan de hand van ons beschikbare budget gaat bouwen. Dit betekent dat een daadwerkelijk ontwerp nu nodig is om een vergunning bij de gemeente aan te vragen en om een aanvraag te doen voor een wijziging van het bestemmingsplan. In de bestemminsplanprocedure kunnen omwonenden bijvoorbeeld hun eventuele bezwaren kenbaar maken.’’

 

Zomer 2023

Zodra het ontwerp definitief is, het bestemminsplan is goedgekeurd en de vergunning is afgegeven, kan Pieter Raat daadwerkelijk gaan bouwen. ,,In het meest gunstige scenario wordt de nieuwbouw in de zomer van 2023 opgeleverd. We hopen dan vier woonunits met 11 appartementen erbij te krijgen, verdeeld over twee gebouwen. Mooi geïntegreerd in de omgeving en uiteraard passend bij onze duurzame, energiezuinige ambities. We streven naar een fijne woon- en werkomgeving voor iedereen.’’

 

Info

Meer weten over de nieuwbouw bij Hugo-Oord? Neem gerust contact op met Paul Jeroen Verkade en mail naar pj.verkade@dprs.nl