Pieter Raat is dé zorg- en dienstverlener voor senioren
WONEN - ZORG - WELZIJN

Hugo-Oord

Op 12 juli 2021 is C.A. de Groot gestart met de sloop van het voormalige woonzorgcentrum Hugo-Oord aan de Van Veenweg in Heerhugowaard. ,,Het gebouw is na het vertrek van onze senioren in 2017 lange tijd verhuurd geweest aan Woonwaard, maar nog altijd eigendom van Pieter Raat. Een leegstaand gebouw is kwetsbaar. Vandaar dat is besloten over te gaan tot sloop. Daarna is het terrein bouwrijp gemaakt. Pieter Raat wil hier onder meer twee zorgvilla’s realiseren met daarin 44 zorgstudio’s voor mensen met dementie. Blijven meedoen, ook met dementie. Dat is het uitgangspunt bij de ontwikkeling van de nieuwe locatie. Pieter Raat stimuleert en faciliteert senioren in de wijk en bewoners van het nieuwe Hugo Oord om zoveel mogelijk deel te (blijven) nemen aan het leven en de activiteiten in de omliggende wijken’’, vertelt Paul Jeroen Verkade, zorgmanager van Meerzorg 4 en kwartiermaker voor de nieuwbouw.

 

Naast de twee zorgvilla’s van Pieter Raat, bouwen AIG Care & Living en Woonwaard op hetzelfde terrein respectievelijk 42 commerciële en 34 sociale huurappartementen.*

 

Schetsen & programma van eisen

Pieter Raat is in 2020 gestart met nadenken over het ontwikkelen van een nieuwe woonlocatie voor mensen met dementie op het terrein van het voormalige Hugo-Oord. ,,Hiervoor is een financieel plan gemaakt (business case) en heeft architectenbureau Wiegerinck een eerste schets gemaakt in een getekend programma van eisen. In de schets worden ook door Woonwaard appartementen gerealiseerd en er komen bovendien koop- of huurappartementen op het terrein.’’ Propos Consultancy is samenwerkingspartner van Pieter Raat en adviseert over en ondersteunt bij de realisatie van de zorgvilla’s.

 

Groen licht

De Raad van Toezicht van Pieter Raat heeft voorjaar 2021 groen licht gegeven om in gesprek te gaan met ontwikkelaars/ aannemers om de plannen concreter uit te werken. Verkade: ,,Er is inmiddels een keuze gemaakt voor een ontwikkelaar die aan de hand van ons beschikbare budget gaat bouwen. Dit betekent dat een daadwerkelijk ontwerp nu nodig is om een vergunning bij de gemeente aan te vragen en om een aanvraag te doen voor een wijziging van het bestemmingsplan. In de bestemminsplanprocedure kunnen omwonenden bijvoorbeeld hun eventuele bezwaren kenbaar maken.’’

 

 

Zomer 2024

Zodra het ontwerp definitief is, het bestemminsplan is goedgekeurd en de vergunning is afgegeven, kan Pieter Raat daadwerkelijk gaan bouwen. ,,In het meest gunstige scenario wordt de nieuwbouw in de zomer van 2024 opgeleverd. We hopen dan vier woonunits met 11 appartementen erbij te krijgen, verdeeld over twee gebouwen. Mooi geïntegreerd in de omgeving en uiteraard passend bij onze duurzame, energiezuinige ambities. We streven naar een fijne woon- en werkomgeving voor iedereen.’’

 

Info

Meer weten over de nieuwbouw bij Hugo-Oord? Neem gerust contact op met Paul Jeroen Verkade en mail naar pj.verkade@dprs.nl 

*Meer informatie over de commerciële en huurappartementen van AIG Care & Living en Woonwaard, vindt u op https://www.aig.nl/projecten/herontwikkeling-hugo-oord/