De Pieter Raat Stichting is dé zorg- en dienstverlener voor senioren
WONEN - ZORG - WELZIJN
Tekstgrootte
A
A
A
Inloggen op Pieterplein

Cliëntenraad

In naleving van de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) en het feit dat de raad van bestuur veel waarde hecht aan overleg en medezeggenschap met haar cliënten, heeft De Pieter Raat Stichting een cliëntenraad. De cliëntenraad vertegenwoordigt alle cliënten van Pieter Raat en heeft tot taak de gemeenschappelijke belangen te behartigen en het welzijn te bevorderen. De cliëntenraad is er niet alleen om de bestuurder op de hoogte te houden van wat cliënten vinden. De bestuurder kan over bepaalde zaken geen besluit nemen, indien de cliëntenraad niet om advies gevraagd is. Hierbij valt te denken aan veranderingen van reglementen, het aangaan van een fusie, renovatie of een beleid rondom hulpmiddelen. Ook kan de cliëntenraad ongevraagd zijn mening geven over zaken. De cliëntenraad praat en denkt dus mee bij alle zaken die voor cliënten van belang zijn.

 

Samenstelling van de centrale cliëntenraad
De cliëntenraad van Pieter Raat bestaat uit een vertegenwoordiging van intra- en extramurale cliënten.
Intramuraal wordt vertegenwoordigd door:
mevrouw J. van der Weerd
mevrouw M. Mooij- van Baarsel
Mw. R. Smit- Klopper
Mevrouw I. Leek- Bas

 

Extramuraal wordt vertegenwoordigd door:
mevrouw T. Schouten (voorzitter)
de heer A. Dingerdis (penningmeester)

De cliëntenraad wordt ondersteund door mw. W. Molenaar, bestuurssecretaris.

 

Wilt u meer informatie? Heeft u ideeën, wensen of kritiek? Aarzel niet, maar neem contact met ons op.
Cliëntenraad Pieter Raat
Dolomiet 2
1703 DX Heerhugowaard
072 – 576 7 200
clientenraad@dprs.nl