Pieter Raat is dé zorg- en dienstverlener voor senioren
WONEN - ZORG - WELZIJN

Cliëntenraad

Pieter Raat heeft sinds 2013 een cliëntenraad.  De cliëntenraad heeft namens cliënten en hun vertegenwoordigers inspraak in aangelegenheden die direct van invloed zijn op het dagelijks leven van de cliënten en vertegenwoordigt daarbij de gemeenschappelijke belangen van alle cliënten van Pieter Raat. De bestuurder kan  over bepaalde zaken pas een besluit nemen, nadat de cliëntenraad om advies of instemming is gevraagd. Hierbij valt te denken aan veranderingen van de organisatiestructuur of het algemene beleid ter zake van kwaliteit, veiligheid en hygiëne. De cliëntenraad kan ook ongevraagd zijn mening geven over zaken. De cliëntenraad praat en denkt dus mee bij alle zaken die voor cliënten van belang zijn.

 

Samenstelling van de centrale cliëntenraad
De cliëntenraad van Pieter Raat bestaat uit een vertegenwoordiging van intra- en extramurale cliënten.

 

Intramuraal wordt vertegenwoordigd door:
Mevrouw I. Leek- Bas
Mw. F. Emmerik
Dhr. L. Verseijden

 

Extramuraal wordt vertegenwoordigd door:
Mevrouw T. Schouten (voorzitter)
De heer A. Dingerdis (penningmeester/secretaris)

Mw. A. Groot

De cliëntenraad wordt vanuit Pieter Raat ondersteund door mevrouw W. Molenaar, bestuurssecretaris.

 

Wilt u meer informatie? Heeft u ideeën, wensen of kritiek? Aarzel niet, maar neem contact met ons op.
Cliëntenraad Pieter Raat
Dolomiet 2
1703 DX Heerhugowaard
072 – 576 7 200
clientenraad@dprs.nl