Pieter Raat is dé zorg- en dienstverlener voor senioren
WONEN - ZORG - WELZIJN

Volledig Pakket Thuis

Verhuizen naar het woonzorgcentrum? Met het Volledig Pakket Thuis (VPT) hoeft dit niet meer. U kunt thuis dezelfde de zorg krijgen als in een woonzorgcentrum. Thuis in uw eigen huis, volledig zelfstandig wonen. Dat is waar de meeste mensen zich prettig bij voelen. Met de dienst ‘Volledig Pakket Thuis’ kunt u nog langer thuis blijven wonen en bent u toch verzekerd van goede zorg. Ook als u verzorgingshuiszorg nodig heeft. Op basis van uw behoefte, stellen wij met u het Volledig Pakket Thuis samen. Uw pakket kan bestaan uit verschillende diensten, o.a. persoonlijke verzorging, personenalarmering, huishoudelijke hulp, maaltijden en activiteiten.

 

Waar wordt het Volledig Pakket Thuis geleverd?

In de aanleunwoningen en in de wijk van onze woonzorgcentra De Raatstede en Hugo-Waard biedt Pieter Raat het Volledig Pakket Thuis aan. Het doel hiervan is u te helpen en te ondersteunen, zodat u zolang mogelijk in uw eigen vertrouwde omgeving kunt blijven wonen. Met het Volledig Pakket Thuis behoudt u in belangrijke mate uw zelfstandigheid.

 

Voordelen van een Volledig Pakket Thuis:

  • Zorg en ondersteuning in uw eigen woning.
  • Gebruikmaken van alle voordelen die Pieter Raat te bieden heeft zoals goede zorg, alarmering, huishoudelijke ondersteuning en maaltijden.
  • Deelnemen aan de activiteiten in De Raatstede en Hugo-Waard.
  • Gebruikmaken van de wasvoorziening van Pieter Raat.
  • In geval van nood, bent u zeker van zorg, zonder dat u hiervoor een aanvullende abonnementsdienst hoeft af te sluiten.

 

Kosten en indicatie

Voor een Volledig Pakket Thuis heeft u een indicatie voor zorg uit de Wlz nodig van het CIZ. Op basis van deze indicatie krijgt u de soort en hoeveelheid zorg waar u recht op heeft. U betaalt ook een eigen bijdrage, dit wordt geregeld door het CAK (Centraal Administratie Kantoor). De huur of hypotheek en andere woonlasten blijven voor uw eigen rekening. Voor woningaanpassingen en hulpmiddelen (zoals rolstoelen) kunt een beroep doen op de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) die wordt uitgevoerd door de gemeente. Voor huisartsenzorg, geneesmiddelen en tandheelkundige zorg blijft u een beroep doen op uw eigen zorgverzekering.

 

Aanmelden

Om in aanmerking te komen voor het Volledig Pakket Thuis heeft u een indicatie nodig van het CIZ. Het Cliënten Service Bureau van Pieter Raat regelt dit voor u. Nadat u het indicatiebesluit heeft ontvangen, maakt de zorgbemiddelaar van het Cliënten Service Bureau een afspraak met u om een en ander door te spreken en een zorgleveringsovereenkomst af te sluiten. Vervolgens heeft u een vaste contactpersoon die uw zorg coördineert en afspraken met u maakt over de zorgverlening.

 

Onafhankelijke cliëntondersteuning

Alle mensen die recht hebben op langdurige zorg met een Wlz‐indicatie (o.a. wonen in een instelling, Volledig Pakket Thuis) kunnen hulp krijgen van een cliëntondersteuner. Hij of zij ondersteunt u of uw naaste, gratis en onafhankelijk, met al uw vragen rondom het regelen en de uitvoering van langdurige zorg. Hiervoor kunt u gratis terecht bij uw zorgkantoor of bij de onafhankelijke cliëntondersteuners van MEE (telefoonnummer 0900 – 999 88 88) of van adviespunt Zorgbelang.

 

Liever eerst meer informatie?

Dan kunt u contact opnemen met ons Cliënten Service Bureau: 072 – 576 72 76.