Pieter Raat is dé zorg- en dienstverlener voor senioren
WONEN - ZORG - WELZIJN

Thuiszorg

Heeft u thuis hulp nodig? Bijvoorbeeld in de huishouding, bij het douchen of voor het verzorgen van een wond? Thuiszorg Pieter Raat geeft thuiszorg met persoonlijke aandacht. Thuis is de plek waar u helemaal uzelf kunt zijn. Alleen, met familie, vrienden of bekenden. Wij helpen u wanneer dat nodig is in uw eigen vertrouwde omgeving. Hier kunt u door onze brochure bladeren.

 

Voor meer informatie over Thuiszorg Pieter Raat kijkt u hier.

 

Voor thuiswonende cliënten wordt de zorg vanuit de overheid en de gemeente op verschillende manier betaald.

 

WMO – Gemeente
De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) regelt dat mensen met een beperking ondersteuning kunnen krijgen. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor ondersteuning van burgers. Vanaf 1 januari 2015 bepalen gemeenten via de Wmo of u toegang heeft tot deze wet, bijvoorbeeld voor huishoudelijke zorg, ondersteuning en/of begeleiding. De Wmo-consulent van de gemeente gaat met u in gesprek over uw mogelijkheden en wensen. De vraag wat iemand zelf kan, is hierin leidend. Hierbij is hulp van familie en/of anderen in de directe omgeving ook belangrijk.

 

Zorgverzekeringswet (ZVW) – Zorgverzekeraar
De zorgverzekering bestaat uit een basisverzekering, die voor iedereen gelijk en verplicht is. Met eventueel een aanvullende verzekering, naar keuze van uzelf. Vanaf 2015 wordt de persoonlijke verzorging en verpleging aan huis vergoed door de zorgverzekeraar uit de basisverzekering. De wijkverpleegkundige gaat met u in gesprek over uw zorgbehoefte en heeft een coördinerende rol in deze zorg. Deze zorg wordt vergoed door uw zorgverzekering en valt buiten uw eigen risico.

 

Wet Langdurige Zorg (WLZ) – Zorgkantoor

De Wet Langdurige Zorg is er voor mensen die vanwege een (somatische of psychogeriatrische) aandoening, beperking of (verstandelijke, lichamelijke of zintuigelijke) handicap echt niet langer thuis kunnen wonen. En voor mensen die blijvend behoefte hebben aan permanent toezicht of 24 uur per dag zorg in de directe nabijheid nodig hebben. Deze wet vergoedt alleen de meest intensieve langdurige zorg. Heeft u intensieve zorg nodig, dan bepaalt het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg)  of u daar voor in aanmerking komt. U krijgt dan een indicatiebesluit, (bv een zorgzwaartepakket Verpleging en Verzorging, 4, 5, 6, 7, 8 en 10). Hiermee kunt u wonen in een instelling of thuis blijven wonen met behulp van het Volledig Pakket Thuis.

 

Het Sociaalplein van de Gemeente Heerhugowaard
U kunt bij Het Sociaalplein van de gemeente Heerhugowaard terecht met vragen over o.a. wonen, welzijn, zorg en vervoer. Langskomen kan van maandag tot en met vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur in het gemeentehuis op Parelhof 1 in Heerhugowaard.  Email: hetsociaalplein@heerhugowaard.nl telefoonnummer: 14072.

 

Eigen bijdrage
Voor zorg via de zorgverzekeringswet geldt er geen eigen bijdrage. Voor zorg via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en de Wet Langdurige zorg wordt een eigen bijdrage via het CAK (Centraal Administratie Kantoor) geregeld. De website van het CAK kunt u raadplegen als u meer wilt weten over uw eigen situatie en de eigen bijdrage die wettelijk gezien moeten worden voldaan.