Pieter Raat is dé zorg- en dienstverlener voor senioren
WONEN - ZORG - WELZIJN

Ondernemingsraad (OR)

Tevreden medewerkers zijn belangrijk. De ondernemingsraad (OR) is er voor het behartigen van hun belangen. De OR volgt alle ontwikkelingen en adviseert de Raad van Bestuur. De leden hebben ook aandacht voor onze cliënten, financiële zaken en de bedrijfsvoering. Van een goede werkomgeving profiteren we allemaal.

 

De Ondernemingsraad (OR) van Pieter Raat heeft negen zetels. Elke locatie (De Raatstede en Hugo-Waard) wordt vertegenwoordigd door afgevaardigden uit verschillende disciplines.

 

Visie Ondernemingsraad

De visie van de OR is een open en eerlijke samenwerking bewerkstelligen met de bestuurder, waarin ideeën en informatie in een vroeg stadium worden uitgewisseld, zodat de OR de achterban op een juiste manier kan vertegenwoordigen. De ondernemingsraad zoekt contact met andere ondernemingsraden uit het land met (bij voorkeur) soortgelijke organisaties in de gezondheidszorg.

 

Meer informatie?

Neem contact op met het centrale nummer van Pieter Raat (072 576 72 00) en vraag naar één van de OR-leden.