Pieter Raat is dé zorg- en dienstverlener voor senioren
WONEN - ZORG - WELZIJN

Thuiszorg Pieter Raat

Wat is Thuiszorg Pieter Raat?
Thuiszorg Pieter Raat is de naam voor een totaalpakket van zorg en ondersteuning aan cliënten, die zelfstandig thuis wonen. Deze vorm van zorg wordt 24 uur per dag geboden. In de nacht wordt Thuiszorg Pieter Raat geboden als cliënten ook gebruik maken van alarmering in de wijk.

 

Voor wie is Thuiszorg Pieter Raat?
Onze dienstverlening is erop gericht u met op maat geleverde hulp in staat te stellen zelfstandig te blijven wonen in uw vertrouwde Heerhugowaardse omgeving. Alhoewel Pieter Raat thuiszorg in de praktijk veelal aan senioren verleent, bestaat er geen leeftijdsgrens.

 

Wat biedt Thuiszorg Pieter Raat ?
Pieter Raat biedt uitstekende thuiszorg, afgestemd op uw individuele situatie, wensen en indicatie. Ons Thuiszorg- team is deskundig, ervaren en flexibel. In overleg met u zijn veel vormen van ondersteuning mogelijk. Om een indruk te geven, volgen hieronder een aantal voorbeelden:

  • Wijkverpleegkundige (S1 en S2) Onze wijkverpleegkundige heeft een centrale rol in uw wijk en in uw persoonlijke zorg. In overleg met u coördineert zij de zorg die u nodig heeft. Zij is op de hoogte van uw persoonlijke situatie en is uw contactpersoon voor het ziekenhuis, specialisten en huisarts. Daarnaast let zij op de gezondheid van de hele wijk waarin u woont.
  • Verpleging en verzorging. Onze persoonlijke verzorging en verpleging wordt vergoed vanuit de Zorgverzekeringswet. Persoonlijke verzorging komt niet ten laste van uw eigen risico. De wijkverpleegkundige bepaalt met u en eventueel uw mantelzorgers de zorg die u nodig heeft.
  • Personen alarmering. Met een alarmtoestel in uw huis en een halshanger of polsband met een bel, is hulp binnen handbereik. En dat 24 uur per dag, zeven dagen per week. Met één druk op de knop heeft u direct contact met een medewerker van Pieter Raat.
  • Huishoudelijke hulp. Denkt u bijvoorbeeld aan stofzuigen en ramen lappen. Lukt dat u zelf niet (meer) óf zoekt u deze hulp voor iemand anders, bijvoorbeeld uw vader of moeder? Dan staan wij voor u klaar! Vertel ons wat u wilt en wij zorgen ervoor dat het werk naar uw tevredenheid wordt gedaan.
  • Intensieve Thuiszorg (Wlz-zorg). Intensieve zorg en ondersteuning (Volledig Pakket Thuis) wordt vergoed vanuit de Wet Langdurige zorg. Voor deze zorg heeft u een indicatie nodig van het CIZ (vanaf zorgzwaartepakket 4).

 

Kosten
Voor zorg via de zorgverzekeringswet geldt geen eigen bijdrage. Voor zorg via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en de Wet Langdurige zorg wordt een eigen bijdrage via het CAK (Centraal Administratie Kantoor) geregeld. De website van het CAK kunt u raadplegen als u meer wilt weten over uw eigen situatie en de eigen bijdrage die wettelijk gezien moeten worden voldaan.

 

Aanmelden
Als u wilt gebruikmaken van de Thuiszorg Pieter Raat, kunt u contact opnemen met het Cliënten Service Bureau: 072 576 72 76. Wij bekijken dan de mogelijkheden en kunnen u ondersteunen bij het aanvragen van een indicatie. Zodra het indicatiebesluit is afgegeven, kunt u contact opnemen met het Cliënten Service Bureau.

 

Meer informatie?
Belt u gerust met het Cliënten Service Bureau van Pieter Raat en vraag naar een van onze medewerkers. Zij vertellen u graag meer over alle mogelijkheden.