Pieter Raat is dé zorg- en dienstverlener voor senioren
WONEN - ZORG - WELZIJN

Tijdelijk verblijf in het woonzorgcentum

Stel, u kunt onverwacht even niet meer thuis wonen. Of u kunt tijdelijk geen beroep doen op de hulp waar u normaal altijd op rekent. Dan bent u van harte welkom om tijdelijk in woonzorgcentrum De Raatstede te wonen. Eerstelijns Verblijf is mogelijk voor cliënten die zijn verzekerd bij VGZ, Zilveren Kruis en DSW.  Het uitgangspunt is dat u na deze periode weer voldoende hersteld bent om naar uw eigen woning terug te keren.

 

Het tijdelijke wonen is voor een periode van maximaal zes weken. Heeft u een Wlz-indicatie? Dan kunt u ook in aanmerking komen voor tijdelijk wonen.

 

Wanneer komt u in aanmerking voor tijdelijk wonen?
• Voor een herstelperiode na ziekenhuisopname of een calamiteit in de thuissituatie;
• Bij ziekte of vakantie van de verzorgende partner of familielid. Dit kan alleen voor cliënten met een Wlz-indicatie. Wij kunnen helaas niet een periode voor u reserveren. Het betrekken van een appartement voor tijdelijk verblijf gebeurt in overleg met het Cliënten Service Bureau.

 

Algemene informatie over tijdelijk wonen
Het appartement voor het tijdelijk wonen is in woonzorgcentrum De Raatstede en bestaat uit een zit- slaapkamer. De zit- slaapkamer is gemeubileerd en u kunt ook wat eigen (kleine) spullen meenemen. Het appartement is voorzien van personenalarm en telefoon (gesprekskosten zijn voor eigen rekening). Vanzelfsprekend kunt u als tijdelijke bewoner gebruikmaken van alle faciliteiten die het woonzorgcentrum biedt. Omdat het appartement steeds door wisselende cliënten bewoond wordt, is het verboden om te roken in het appartement.

 

De zorg
De zorg die we aan u verlenen wordt bepaald aan de hand van uw zorgbehoefte. Ons uitgangspunt is dat u uw zelfstandigheid en privacy behoudt en zo spoedig mogelijk terug kunt keren naar uw eigen woning.

 

Maaltijden
Zowel de brood- als warme maaltijd wordt door woonzorgcentrum De Raatstede verzorgd.

 

Wasverzorging
Het appartement is voorzien van linnengoed voor het bed, badhanddoeken- en thee/keukendoeken. Deze worden gewassen door onze wasserij. Voor het wassen van uw eigen kleding dient u zelf te zorgen.

 

Wat kost het tijdelijk wonen?
Uw eigen bijdrage voor tijdelijk wonen voor cliënten met een WLZ-indicatie is afhankelijk van uw inkomen. In de eigen bijdrage zijn de kosten voor het appartement, verzorging en voeding opgenomen. De eigen bijdrage wordt vastgesteld door het CAK (Centraal Administratie Kantoor). Hier kunt u uw eigen bijdrage berekenen. De kosten voor tijdelijk wonen voor cliënten met een Eerste Lijns Verblijf-indicatie van het VGZ, gaat via uw verzekering. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met VGZ.

 

Aanmelden en indicatie
Een aanmelding wordt door uw huisarts of het ziekenhuis gedaan. De indicatie verloopt via uw zorgverzekeraar (VGZ, Zilveren Kruis of DSW) of via uw Wlz-indicatie. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Cliënten Service Bureau: 072 576 72 76.

 

Impressie appartement voor kortdurend verblijf

De afmetingen kunnen per appartement verschillen (klik op de foto’s om deze in groter formaat te bekijken).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hieronder kunt u een video bekijken van de inrichting: