Pieter Raat is dé zorg- en dienstverlener voor senioren
WONEN - ZORG - WELZIJN

Organisatie

Bij Pieter Raat werken ca. 390 medewerkers (inclusief leerlingen). Deze worden ondersteund door circa 220 vrijwilligers. De organisatiestructuur van Pieter Raat oriënteert zich op een netwerkorganisatie. Dat betekent dat de organisatie grotendeels uit gelijkwaardige onderdelen bestaat, die ieder een eigen relatie met de omgeving hebben en zo snel kunnen inspelen op veranderingen.

 

De volgende eigenschappen kenmerken de organisatiestructuur van Pieter Raat:
o Zelfstandigheid van teams en gemeenschappelijk belang van de organisatie zijn in balans;
o Medewerkers nemen eigen verantwoordelijkheid;
o Organisatieonderdelen zijn inhoudelijk deskundig;
o (Team-) Managers ondersteunen teams op basis van coachend leiderschap;
o Organisatie is compact en zoekt interne en externe samenwerking.

 

Op basis van deze netwerkgedachte en rekening houdend met de maatschappelijke ontwikkelingen werkt Pieter Raat met een platte organisatiestructuur en diverse portefeuilles. Daarbij legt Pieter Raat de nadruk op positieve gezondheid van senioren en beschouwt de aandachtsgebieden zorg, wonen en welzijn als even belangrijk.

 

Thema’s, die van overstijgend belang voor de organisatie zijn, worden op basis van portefeuilles georganiseerd. Per portefeuille is een verantwoordelijke manager, die nieuwe ontwikkelingen volgt, inhoudelijke programma’s uitwerkt, relaties met andere organisatieonderdelen legt en de voortgang op deze portefeuilles team-overstijgend volgt. Pieter Raat heeft de medezeggenschap georganiseerd via een cliëntenraad, ondernemingsraad en een vrijwilligersraad.

 

De Raad van Bestuur en de leden van het managementteam zijn gehuisvest in De Raatstede, Dolomiet 2 te Heerhugowaard.

 

Raad van Bestuur
Mevrouw Gabriele Kasten

 

Raad van Toezicht (RvT)
Rob van Dam
Erwin Drenth
Miranda van Graas- Beets

Frauke Wessel
Dik van Starkenburg, voorzitter
Klik hier voor de portefeuilleverdeling van de leden van de Raad van Toezicht.

 

Managementteam
Mariëlle de Ridder, manager Zorg, afdeling Basiszorg
Ivar Borst, ondersteuner & coach Gastronomie

Brenda de Wit, ondersteuner & coach Wonen

Rienk IJpma, manager Wonen en vastgoed
Rita Jobben, manager Extramurale zorg en Welzijn
Franklin Meerwijk, manager Zorg (locatie Hugo-Waard)
Will Molenaar, bestuurssecretaris
Anouk Kooijker, manager Zorg, afdeling Meerzorg 3
Ineke Rensen en Francien Draijer, Managers P&O en opleidingen
René van Romunde, Servicemanager ICT
Wim Sondern, Financieel manager
Paul Jeroen Verkade, kwartiermaker Hugo Oord, manager Zorg Meerzorg 4
Voor een volledig overzicht van onze organisatie, verwijzen wij u naar het organigram.

 

Mantelzorgbeleid
Een goede relatie tussen de cliënt, de mantelzorger en de medewerker(s) is belangrijk. In het Mantelzorgbeleid kunt u lezen hoe Pieter Raat dat ondersteunt.

 

Meerjarenbeleid
In dit meerjarenbeleidsplan heeft Pieter Raat beschreven welke richting zij op gaat de komende jaren.

 

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

De Pieter Raat Stichting is door de belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Kijk hier voor het ANBI-formulier Pieter Raat.