De Pieter Raat Stichting is dé zorg- en dienstverlener voor senioren
WONEN - ZORG - WELZIJN
Tekstgrootte
A
A
A
Inloggen op Pieterplein

Dementiezorg

 

Welke dag is het ook al weer? Heb ik mijn medicijnen vanmorgen al ingenomen? Als deze simpele zaken ineens lastige vragen worden voor uw partner of naaste, dan vraagt u zich misschien af: is dit normaal of is er iets anders aan de hand? Geheugenverlies of dementie herkent u niet direct. Iedereen vergeet toch wel eens iets. Wanneer uw partner of naaste regelmatig zaken vergeet, en/of eenvoudige handelingen niet meer lukken, wordt het lastiger voor u maar ook voor hem of haar zelf. Wij ondersteunen u hier graag in.

 

Afdeling Meerzorg

Ouderen met dementie of andere geheugenproblemen kunnen bij ons in een huiselijke sfeer wonen op de afdeling Meerzorg in woonzorgcentrum De Raatstede. Op de afdeling Meerzorg leveren wij psychogeriatrische en somatische zorg aan 21 cliënten met als doel overplaatsing naar het verpleeghuis uit te stellen dan wel te voorkomen.

 

Verder hebben wij in beide woonzorgcentra huiskamers voor cliënten die niet op de afdeling Meerzorg verblijven maar wel geïndiceerd zijn voor psychogeriatrische zorg. Binnen de huiskamers krijgen deze cliënten extra ondersteuning en begeleiding gericht op de psychogeriatrische zorgvraag. Cliënten die gebruik maken van de huiskamer beschikken, net als onze andere cliënten, over een eigen appartement.

 

De casemanager: ondersteuning voor dementerende cliënten en mantelzorgers

Binnen Pieter Raat is een casemanager van Geriant werkzaam, speciaal voor dementerende cliënten, mantelzorgers, verzorgenden en vrijwilligers. Een casemanager is een HBO plus verpleegkundige en zij heeft een speciale opleiding gevolgd tot casemanager dementie. Hierdoor is zij nog beter toegerust om cliënten met dementie en hun naasten te begeleiden bij het intensieve ziekteproces. Omdat de casemanager frequent op de locaties aanwezig is, kunnen familieleden en cliënten maar ook medewerkers van het verzorgingshuis snel en makkelijk met de casemanager in contact komen. Er zijn veel vragen rond dementie en er is onzekerheid. De casemanager kan dat ter plekke oplossen samen met de betrokkenen. Met de casemanager is er extra deskundigheid over de ziekte dementie in het verzorgingshuis. De casemanager geeft ook scholing aan de medewerkers. Hierdoor wordt beginnende dementie sneller herkend en verzorgenden kunnen dan eerder de juiste ondersteuning geven.

 

De kwaliteit van leven kan verbeteren door in gesprek te raken over de gevolgen van dementie: praten helpt. Daar kan de casemanager een rol in spelen. Verder zijn de vrijwilligers erg belangrijk. Het zijn vaak vrijwilligers die zich inzetten voor activiteiten die meer kleur geven aan het bestaan van onze cliënten. Denk aan buiten wandelen of een uitstapje. Vrijwilligers doen dat vaak minder makkelijk voor demente bewoners. Ze voelen zich minder zeker of zijn bang dat er dingen gebeuren die ze niet in de hand kunnen houden. De casemanager geeft ook informatie aan de vrijwilligers en organiseert cursussen. Alles om de drempel omlaag te krijgen.

 

Meer informatie

Wilt u graag een keer komen kijken op de afdeling Meerzorg? U bent van harte welkom. Neemt u dan eerst contact op met het Cliënten Service Bureau om een afspraak te maken: 072-576 72 76.