Pieter Raat is dé zorg- en dienstverlener voor senioren
WONEN - ZORG - WELZIJN

Dementiezorg

Welke dag is het ook al weer? Heb ik mijn medicijnen vanmorgen al ingenomen? Als deze simpele zaken ineens lastige vragen worden voor uw partner of naaste, dan vraagt u zich misschien af: is dit normaal of is er iets anders aan de hand? Geheugenverlies of dementie herkent u niet direct. Iedereen vergeet toch wel eens iets. Wanneer uw partner of naaste regelmatig zaken vergeet, en/of eenvoudige handelingen niet meer lukken, wordt het lastiger voor u maar ook voor hem of haar zelf. Wij ondersteunen u graag hierbij.

 

Thuiszorg
Pieter Raat biedt zorg aan mensen thuis, ook aan mensen met geheugenproblemen en/of dementie. Denk hierbij aan hulp bij het huishouden, lichamelijke verzorging en ondersteuning en begeleiding bij geheugenklachten. Vaak werken we hierin samen met Geriant. Geriant biedt diagnostiek, behandeling en casemanagement bij dementie. Uw huisarts kan u verwijzen naar Geriant.

 

Dagactiviteiten
Pieter Raat biedt daarnaast hulp gericht op welzijn, ook bij geheugenproblemen en dementie. Dit doen we bijvoorbeeld in de vorm van dagactiviteiten bij onze locaties het Arboretum, De Raatstede en Hugo-Waard. Deelnemers aan activiteiten zijn er een dag of dagdeel gezellig uit en zijn bovendien actief bezig met het geheugen en het trainen van sociale vaardigheden. Daarmee houdt u uw hoofd en lijf in conditie.

 

Wonen met dementie
Als thuis wonen door dementie niet meer mogelijk is, dan biedt Pieter Raat ook wonen in een veilige en huiselijke omgeving. Het Cliënten Service Bureau kan u uitleg geven over de hiervoor benodigde indicatie.

Ouderen met dementie kunnen in De Raatstede wonen op de derde en vierde etage. In woonzorgcentrum Hugo- Waard geldt dit voor de eerste etage. U vindt hier naast het eigen appartementen ook een gezamenlijke huiskamer om (indien gewenst) met elkaar de dag door te brengen. Ook zijn de kennis en vaardigheden van medewerkers volledig afgestemd op de hulpvraag van mensen met dementie.

Met uw naaste en uw clientcoördinator maakt u afspraken over de zorg die nodig en gewenst is. Denk aan ondersteuning bij de lichamelijke verzorging, het behouden van een vast dagritme, het ondernemen van plezierige activiteiten, behouden van uw sociale contacten en welzijn.

 

Medische behandeling bij dementie
Bewoners met dementie hebben naast geheugenproblemen ook vaak lichamelijke problemen en vertonen gedragsveranderingen. Dit vraagt om gerichte, professionele en persoonlijke zorg. Pieter Raat heeft een zogenoemd ‘compact behandelteam’, waarbij nauw wordt samengewerkt met uw eigen huisarts. Uw huisarts blijft ook bij Pieter Raat uw medisch behandelaar. De huisarts werkt samen met verschillende deskundigen uit het compacte behandelteam. Zo ondersteunt onze verpleegkundig specialist de huisarts bij medische zorg en behandelt u. Bovendien is de verpleegkundig specialist het aanspreekpunt op de afdeling. De specialist ouderen geneeskunde behandelt en ondersteunt de huisarts bij meervoudige en complexe medische problemen bij ouderen. De psycholoog behandelt bij veranderingen in het gedrag van de bewoner en ondersteunt daarnaast medewerkers van het zorgteam. Er wordt periodiek een multidisciplinair overleg gehouden waarbij de zorg en de medische behandeling worden geëvalueerd en waarbij wordt gekeken wat er voor u als bewoner nodig is.

 

Meer informatie

Wilt u graag een keer komen kijken bij onze woonzorgcentra? U bent van harte welkom. Neemt u dan eerst contact op met het Cliënten Service Bureau om een afspraak te maken: 072-576 72 76.