Pieter Raat is dé zorg- en dienstverlener voor senioren
WONEN - ZORG - WELZIJN

Meest gestelde vragen

Meest gestelde vragen
In de loop van 2014 en 2015 gaan we steeds meer antwoorden krijgen op de meest gestelde vragen. Deze antwoorden worden continue bijgewerkt. Houdt u daarom deze website in de gaten. Tegelijkertijd komen er waarschijnlijk ook steeds meer vragen bij. Heeft u na het lezen van de informatie nog aanvullende vragen dan kunt u terecht bij het Cliënten Service Bureau van De Pieter Raat Stichting. Of vindt u het antwoord niet op de website? De medewerkers van het Cliënten Service Bureau staan vijf dagen per week van 9.00 tot 12.00 uur voor u klaar. U kunt het Cliënten Service Bureau bereiken via telefoonnummer: 072-576 72 76 of per emailcommunicatie@dprs.nl. U ontvangt binnen 3 werkdagen een antwoord op uw email. Wilt u uw telefoonnummer in de email vermelden?

 

 

Behoud ik mijn vaste medewerker?
In de nieuwe plannen van het kabinet is er veel minder geld voor de zorgtaken zoals persoonlijke verzorging, begeleiding maar ook huishoudelijke hulp. Dit betekent dat er voor u wat gaat veranderen, maar ook voor de organisaties die de hulp bij het huishouden bieden. De Pieter Raat Stichting doet er alles aan om het werk voor onze medewerkers te behouden. Voor de verzorging/verpleging gaat hier niet veel in veranderen. Wel zullen er meer verpleegkundigen komen, die de afstemming in de wijk en rondom u en uw zorgvraag gaan regelen. De Pieter Raat Stichting streeft ernaar om zoveel als mogelijk bekende, vaste gezichten te houden.

 

Krijg ik straks nog dezelfde zorg?
Dit is afhankelijk van het type zorg dat u ontvangt. Meer informatie vindt u hierover op de website www.hoeverandertmijnzorg.nl Heeft u toch nog vragen? Neem dan contact op met het Cliënten Service Bureau.

 

Kan ik blijven wonen in De Raatstede of in Hugo-Oord?

Ja, U kunt in 2015 blijven wonen in De Raatstede of in Hugo-Oord. Lees hier meer over het overgangsrecht.

 

Ik heb een indicatie voor wonen in een instelling, maar ik woon thuis. Wat verandert er voor mij?

Als u een indicatie heeft met een hoog ZZP (vanaf ZZP VV4), dat is een indicatie voor intensieve zorg en toezicht dichtbij, u voldoet daarmee aan de voorwaarden van de Wet Langdurige Zorg. U kunt thuis blijven wonen maar u kunt met dit ZZP ook kiezen om te komen wonen in De Raatstede of in Hugo-Oord.

 

Als u minder zorg en toezicht nodig heeft dan beschikt u over een indicatie met een laag ZZP (ZZPVV1, 2 of 3) die u thuis ontvangt. Dan kunt u in 2015 kiezen om in een instelling te gaan wonen, u moet uw keuze schriftelijk aan het zorgkantoor sturen. Blijft u liever thuis wonen, dan houdt u in 2015 dezelfde zorg, tenzij uw indicatie eerder afloopt. Na 2015 (of eerder als uw indicatie eerder afloopt) wordt de zorg en ondersteuning vergoed door de zorgverzekeraar en de gemeente. Lees hier meer over het overgangsrecht.

 

Ik sta op de wachtlijst voor De Raatstede of Hugo-Oord, wat gebeurt hiermee?

U wordt eind 2014 per brief en telefonisch geïnformeerd door De Pieter Raat Stichting. Lees hier meer over het overgangsrecht.

 

Blijft mijn eigen bijdrage hetzelfde?

De verpleging en verzorging die onder de zorgverzekeraar komen te vallen kennen geen eigen bijdrage. Heeft u ondersteuning nodig (vanuit de gemeente) of zorg vanuit de Wet Langdurige Zorg (VPT of een ZZP) dan blijft de eigen bijdrage bestaan. De hoogte bepaalt De Pieter Raat Stichting niet, het CAK kan u daar over informeren.

 

Waar moet in de toekomst de indicatie aangevraagd worden?

  • Hulp bij het huishouden.
    De toegang kan per gemeente anders worden georganiseerd. Op dit moment is daar nog geen duidelijkheid over. Indien u meer informatie wilt kunt u terecht bij het WMO-loket van de gemeente Heerhugowaard.

 

  • Persoonlijke verzorging, verpleging
    In de nieuwe zorgverzekeringswet wordt het recht op verpleegkundige en verzorgende zorg opgenomen. Instellingen kunnen de benodigde verpleegkundige en verzorgende zorg zelf indiceren. Ook De Pieter Raat Stichting kan dit voor u doen en kan u helpen. Heeft u een zorgvraag dan kunt u via het Cliënten Service Bureau een afspraak maken voor meer informatie of een intakegesprek. U kunt het Cliënten Service Bureau bereiken via telefoonnummer: 072-576 72 76 of per email: communicatie@dprs.nl.

  

  • Wonen in een zorginstelling
    Als de nieuwe Wet voor Langdurige Zorg (WLZ) is ingegaan, kijkt het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) bij nieuwe cliënten of u recht heeft op zorg in een instelling. Daarbij kijkt het CIZ of u blijvend behoefte heeft aan 24 uur per dag zorg en/of permanent toezicht. Het CIZ neemt het besluit en stelt ook een passend zorgprofiel vast. Na het besluit van het CIZ heeft u de keuze uit: verblijf in een instelling, zorg thuis met een volledig pakket thuis (VPT) of een persoonsgebonden budget (PGB).

 

Wat gebeurt er met mijn indicatie voor begeleiding (individueel of groep)?

Dit is in 2015 geen taak meer van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) maar van de gemeente.

 

Ligt de einddatum van uw huidige indicatie voor begeleiding vóór 15 februari 2015?

Vraag 6 weken voor de einddatum een verlenging aan bij CIZ; dit kan tot 31-12-2014. Vanaf 01-01-2015 is dit een taak van de gemeente en kan het CIZ de aanvraag niet meer behandelen.

 

Ligt de einddatum van uw huidige indicatie voor begeleiding op of na 15 februari 2015?

De bestaande AWBZ-indicatie kan niet meer verlengd worden. De ondersteuning moet worden aangevraagd bij de

gemeente Heerhugowaard. NB. De gemeente heeft 8 weken de tijd om een beslissing te nemen (in tegenstelling tot de 6     weken die het CIZ daarvoor heeft), dien een aanvraag dus tenminste 8 weken voor de gewenste startdatum in.

 

Indien u meer informatie wilt kunt u terecht bij het WMO-loket van de gemeente Heerhugowaard