Pieter Raat is dé zorg- en dienstverlener voor senioren
WONEN - ZORG - WELZIJN

Wonen en Zorg-old

In onze woonzorgcentra woont u zoals u dat het liefste wilt.

In onze woonzorgcentra De Raatstede en Hugo-Oord woont u zoals u dat het liefste wilt. Warm, gezellig, thuis. Er is altijd wel iets te doen. U kunt zingen in het koor, meedoen met verschillende activiteiten, lezen, net waar u zin in heeft. Ook is er een restaurant aanwezig waar u heerlijk en ontspannen wat kunt eten of drinken. Zoekt u een activiteit? Klik dan hiervoor onze activiteitenkalender.

Bij De Pieter Raat Stichting kunt u permanent wonen, maar ook tijdelijk verblijven. Op de website van het Zorgkantoor kunt u gegevens bekijken over de zorg die geleverd wordt, wachttijden en contactgegevens. Niet alleen van onze organisatie, maar van alle zorgverleners. Als u wilt weten wat het kost om in één van onze woonzorgcentra te wonen, kijkt u dan hier. U vindt er ook een prijslijst.

Verzorgd wonen

U wilt graag zelfstandig blijven, maar u wilt wat extra zekerheid. Of het lukt niet meer om alleen thuis te wonen. Dan bent u van harte welkom in een van onze woonzorgcentra. Hier vindt u geborgenheid en voelt u zich thuis.

Tijdelijk verblijf

U kunt onverwachts in een situatie belanden waardoor u even niet thuis kunt wonen. Of u kunt tijdelijk geen beroep doen op de hulp waar u normaal altijd op rekent. Dan bent u van harte welkom om bij De Pieter Raat Stichting te verblijven. Tijdelijk verblijf is voor maximaal 6 weken.

Van De Pieter Raad Stichting krijgt u de hulp en zorg die u nodig heeft.
Alles geheel naar uw wens. Dat kan bij u thuis, maar ook in het woonzorgcentrum.

Wonen met meer zorg (dementiezorg)

Mensen met een vorm van dementie of andere geheugenproblemen zijn van harte welkom bij De Pieter Raat Stichting. U woont hier vertrouwd en krijgt de zorg die u nodig heeft, dag en nacht.

Op de vierde etage van locatie De Raatstede bevindt zich onze afdeling Meerzorg. Op deze afdeling wordt extra ondersteuning en begeleiding gegeven aan ouderen met een dementieel beeld. De afdeling meerzorg is een open afdeling en er wordt gestreefd naar een woon- en leefklimaat waarin cliënten zoveel mogelijk hun eigen levensstijl kunnen bewaren. Veiligheid en structuur zijn hierbij belangrijke aandachtspunten. Structuur wordt onder andere geboden door gezamenlijke maaltijden in de huiskamer en door een activiteitenprogramma op de afdeling. De cliënt beschikt over een eigen appartement en in deze thuissituatie wordt getracht de zelfredzaamheid daar waar mogelijk te handhaven of te stimuleren. Wanneer het wonen op de afdeling meerzorg voor de cliënt geen meerwaarde meer oplevert of als er sprake is van een onveilige situatie, zal in overleg met de cliënt en/of contactpersoon een overplaatsing naar een andere, veiliger woonomgeving worden geadviseerd.

Berekenen eigen bijdrage

Het CAK  (Centraal Administratie Kantoor) kunt u raadplegen als u meer wilt weten over uw eigen situatie en de eigen bijdrage die wettelijk gezien moeten worden voldaan.

Onafhankelijke cliëntondersteuning

Alle mensen die recht hebben op langdurige zorg met een Wlz‐indicatie (o.a. wonen in een instelling, Volledig Pakket Thuis) kunnen hulp krijgen van een cliëntondersteuner. Hij of zij ondersteunt u of uw naaste, gratis en onafhankelijk, met al uw vragen rondom het regelen en de uitvoering van langdurige zorg. Hiervoor kunt u gratis terecht bij uw zorgkantoorof bij de onafhankelijke cliëntondersteuners van MEE (telefoonnummer 0900 – 999 88 88) of van adviespunt Zorgbelang.