Pieter Raat is dé zorg- en dienstverlener voor senioren
WONEN - ZORG - WELZIJN

Veranderingen in de zorg-old

Wat is er veranderd?
De overheid legt veranderingen vast in wetten. Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten en zorgverzekeraars verantwoordelijk geworden voor een groot deel van de zorg en ondersteuning thuis. Zorg in een zorginstelling is er alleen voor de meest kwetsbaren die zware en intensieve zorg nodig hebben. Dit is vastgelegd in de nieuwe Wet Langdurige Zorg (WLZ). Deze veranderingen zijn samen gegaan met kortingen op de budgetten. Er wordt meer dan eerst gekeken naar wat u zelf nog kan en wat de mensen uit uw omgeving voor u kunnen betekenen. Daarmee is de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) verdwenen.

 

Lees hier informatie van het ministerie van VWS over de hervorming langdurige zorg.

 

In dit filmpje geeft Staatssecretaris Martin van Rijn uitleg over de wijzigingen in het overheidsbeleid.

 

 

Waarom is verandering nodig?
De zorg in Nederland is vanaf 1 januari 2015 anders georganiseerd. Er waren verschillende redenen voor de veranderingen.

 

Onze wensen veranderen

Jarenlang was het gebruikelijk om naar een verzorgingstehuis te verhuizen als zelfstandig wonen niet meer zo makkelijk was of naar een instelling als je chronisch ziek was. Mensen blijven nu liever zelfstandig wonen, met aan huis alle benodigde zorg en servicediensten.

 

Zorg dichter bij de cliënt organiseren

Diverse vormen van zorg zijn vanaf 1 januari 2015 van de landelijke overheid overgebracht naar de gemeenten en zorgverzekeraars. Zij staan dichter bij de mensen en kunnen dus beter inschatten welke zorg en ondersteuning nodig is.

 

Actief blijven bevordert ons welzijn

Met pensioen gaan en niets meer hoeven doen. Een aantal decennia geleden was dat een ideaalbeeld. Inmiddels weten we dat blijven doen wat je zelf kan een mens gelukkiger en vitaler maakt. Het uitgangspunt in de nieuwe wetgeving is daarom ook dat u  alleen ondersteuning krijgt bij wat u echt niet meer zelf kunt doen. En er wordt meer dan eerst gekeken naar wat de mensen uit uw omgeving voor u kunnen betekenen.

 

Betaalbare zorg

Een modaal gezin betaalt op dit moment 25% van het inkomen aan zorg. Als we de zorg niet anders gaan organiseren, dan kan dit in de toekomst oplopen tot bijna de helft van het inkomen. Veranderingen zijn dus nodig om de zorg nu en in de toekomst voor iedereen beschikbaar en betaalbaar te houden. Het doel is om betere kwaliteit van ondersteuning en zorg te kunnen bieden, dat er meer voor elkaar gezorgd wordt en dat de langdurige zorg ook in de toekomst financieel betaalbaar blijft. Hier kunt u

 

Hier kunt u een overzicht bekijken van de hervorming van zorg en ondersteuning binnen de gemeente. Bron: Vilans
Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 (WMO) – Gemeenten
De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) regelt dat mensen met een beperking ondersteuning kunnen krijgen. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor ondersteuning van burgers. Gemeenten kunnen beter inspelen op de wensen en behoeften van haar inwoners. Vanaf 1 januari 2015 regelen gemeenten via de nieuwe Wmo ook lichtere vormen van zorg die nu voorheen onder de Algemene Wet Bijzonder Ziektekosten (AWBZ) vielen. Bijvoorbeeld ondersteuning en begeleiding.

Gemeenten hebben zelf de vrijheid om te bepalen wie de voorzieningen uit de Wmo echt nodig heeft. De vraag wat iemand zelf kan is hierin leidend. Hierbij is hulp van familie en/of anderen in de directe omgeving ook belangrijk.

 

Zorgloket Gemeente Heerhugowaard:
U kunt bij het Zorgloket terecht met vragen over o.a. wonen, welzijn, zorg en vervoer. Langskomen kan van maandag tot en met vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur in het gemeentehuis op Parelhof 1 in Heerhugowaard.  Email: zorgloket@heerhugowaard.nl telefoonnummer: 14072.

 

Zorgverzekeringswet (ZVW) – Zorgverzekeraar
De zorgverzekering bestaat uit een basisverzekering, die voor iedereen gelijk en verplicht is. Met eventueel een aanvullende verzekering, naar keuze van uzelf. Vanaf 2015 worden de persoonlijke verzorging en verpleging aan huis vergoed door de zorgverzekeraar uit de basisverzekering. De wijkverpleegkundige bepaalt of u toegang krijgt en heeft een coördinerende rol in deze zorg. Deze zorg wordt vergoed door uw zorgverzekering en valt buiten uw eigen risico.

 

Wet Langdurige Zorg (WLZ) – Rijksoverheid
De Wet Langdurige Zorg is er voor mensen die vanwege een (somatische of psychogeriatrische) aandoening, beperking of (verstandelijke, lichamelijke of zintuigelijke) handicap echt niet langer thuis kunnen wonen. En voor mensen die blijvend behoefte hebben aan permanent toezicht of 24 uur per dag zorg in de directe nabijheid nodig hebben. Deze wet vergoedt alleen de meest intensieve langdurige zorg. De Wet langdurige zorg heeft vanaf 1 januari 2015 de huidige AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) vervangen.

 

Voor de zorgzwaartepakketten Verpleging en Verzorging  (ZZP) 1 tot en met 3 wordt geen indicatie meer afgegeven door het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg), deze zorg moet thuis worden geboden en wordt geïndiceerd door de wijkverpleegkundige en betaald via de zorgverzekering, zie hierboven. De toegang tot de Wet Langdurige Zorg voor mensen die zware en intensieve zorg nodig hebben (bv een zorgzwaartepakket Verpleging en Verzorging, 4, 5, 6, 7, 8 en 10) wordt nog steeds bepaald door het CIZ.

 

Vragen en antwoorden vanuit de overheid

 • De overheid hervormt de langdurige zorg. Waarom is dat?
  In dit document leest u waarom de overheid de langdurige zorg wil hervormen.
 • Vragen en antwoorden: Hervorming langdurige zorg
  In dit document vindt u algemene informatie over de hervorming van de langdurige zorg.
 • Vragen en antwoorden: Veranderingen in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015)
  In dit document vindt u informatie over veranderingen in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015).
 • Vragen en antwoorden: Veranderingen in de Zorgverzekeringswet (Zvw)
  In dit document vindt u informatie over veranderingen in de Zorgverzekeringswet (Zvw).
 • Vragen en antwoorden: Wet langdurige zorg (Wlz)
  In dit document vindt u informatie over de nieuwe Wet langdurige zorg (Wlz).
 • Vragen en antwoorden: Gegevensoverdracht
  In dit document vindt u informatie over het uitwisselen van persoonsgegevens door gemeenten in het kader van langdurige zorg.
 • Vragen en antwoorden: Informatievoorziening
  In dit document vindt u informatie voor cliënten die met de hervorming van de langdurige zorg te maken krijgen.
 • Vragen en antwoorden: Overgangsrecht voor cliënten Wmo en Zvw
  In dit document vindt u informatie over de overgangsregeling Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015 en Zorgverzekeringswet (Zvw).
 • Vragen en antwoorden: Misverstanden over de Wmo 2015
  In dit document vindt u antwoorden op misverstanden over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015.
 • De (algemene) folder van het ministerie van Vws “de zorg verandert”
 • De folder van het ministerie van Vws “ik krijg zorg en/of begeleiding thuis”
 • De folder van het ministerie van Vws “ik woon in een zorginstelling”
 • De website van de gemeente Heerhugowaard “Het Sociaal Plein

Bron: Rijksoverheid